Trine Hasvang Vaag  påpekte bla at importen av utenlandske varer øker raskt. Matkjedeutvalget har dokumentert at det er mye makt og penger i mat, og kjedene tar en større og større andel av verdikjeden.

Einar Myki mener at ny landbruksmelding kan gi muligheter for en satsing på økt matproduksjon i Hedmark. Befolkningen øker og bøndene i Hedmark vil være viktige i forhold til å opprettholde selvforsyningen. Jordbruksforhandlingene 2012 blir en test på om regjeringa faktisk mener noe med ambisjonene i stortingsmeldinga. Einar Myki roste Hedmark fylkeskommune for satsing på naturbruksskolene som er en viktig ressurs for landbruket i Hedmark. Det er viktig å motivere våre ungdommer til å velge landbruksutdanning for å møte morgendagens utfordringer på en best mulig måte.

Einar Myki trakk frem at avlingsskadeordningen er en katastrofeordning som det er viktig for oss å ha. Den har klare begrensninger med høy egenandel og et relativt lavt maks-tak. De forsikringsordningene som finnes dekker bare opp litt av denne mangelen. Spesielt for grøntprodusentene er dette en utfordring. Det må jobbes for å få på plass bedre ordninger, enten over jordbruksavtalen eller som forsikringsløsninger.

Bondelaget prioriterer ved årets jordbruksforhandling den aktive bonden. Kjøtt-, melk- og kornproduksjon står øverst på prioritetslista.  

Trine Hasvang Vaag og Einar Myki mente begge at jordbruksoppgjøret i 2012 må bidra å øke matproduksjonen gjennom produksjonsfremmende tiltak.

 Les fylkesleders tale og presentasjon.

Les HA 13.03: Bondekrav om kompensasjon for økte utgifter