Kursets del I arrangeres på Blæstad i Vang, og første kurskveld er allerede 21. mars kl 18.30.

- Men det er fortsatt ikke for sent å hive seg rundt og bli med, sier rådgiver Johannes Ingvoldstad ved Hedmarken Landbrukskontor, og kommer med følgende påminnelse:

- Husk at det er et krav at gårdbrukere som har noen som jobber for seg, gratis eller lønnet, skal ha dette HMS-kurset.

Kurset er inndelt i 3 deler på til sammen 12 timer:
Veiledning - 3 timer i gruppe med lærer
E-læring - 6 timer egenstudium gjennom e-læring
Gårdsbesøk - 3 timer i gruppe med lærer

Kurset er skreddersydd for landbruket, og gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet, og setter
fokus på at HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker.

Kurset vektlegger systemforståelse og opplæring i bruk av elektroniske dokumentasjonsverktøy.

- Deltakerne lærer å forme egne dokumenter og få hjelp til å finne frem i aktuelt lovverk, sier Ingvoldstad.

Temaer i kurset:
- Hva er HMS                                                      
- Støy
- Ulykkesrisiko                                                   
- Psykisk helse
- Ergonomi
- Andre næringer
- Tiltak og rutiner
- Opplæring og beredskap
- Brann- og el. sikkerhet
- Arbeidsgiveransvar
- Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

Prisen for kurset er:
Medlemmer i LHMS: 1850,-
Ikke-medlemmer: 2950,-
Deltaker nr 2. fra samme foretak: 1250,-

Medlemskontingent i LHMS: 1990,-
Tilleggsmedlem: 990,-

Ta kontakt: johannes.ingvoldstad@stange.kommune.no