Hedmarken Landbrukskontor, Landbrukskontoret i Ringsaker og Hedmark Bondelag har gleden av å invitere til beitemøte på Blæstad 13.03.13 klokka 19.

Hovedpunkter på agendaen:

  • Informasjon om No fence og de forsøk Bioforsk har gjort rundt dette v/ Turid Strøm, Bioforsk økologisk
  • Gjerdelova v/ jurist Erlend Stabell Daling, Norges Bondelag
  • Løsninger når konflikt oppstår v/ jordskifteoverrettsleder Rannveig Finnanger, Jordskiftedomstolen

Det serveres kveldsmat, og alle interesserte er velkomne.

Tanken bak arrangementet er som følger:

I 2012 ble det sluppet 25299 sau og 2769 storfe eid av 200 brukere i Stange, Løten, Hamar og Ringsaker kommuner. Det er utarbeidet beitebruksplan for store deler av området.

I området er det store utfordringer relatert til rovdyr, og vi ser at det blir færre og færre beitebrukere igjen. Vi ser at det er nødvendig å jobbe alternativt for å opprettholde beitebruken. Rovdyra er den virkelig store problemmakeren her, men det finnes også andre utfordringer knyttet til gjerding og det å holde dyra innenfor de områder de skal være.

Noen steder er det satt opp sperregjerder, men når det blir færre beitebrukere, blir det selvsagt færre til å holde ved like og ta vare på disse gjerdene. Andre steder er det folk som grenser inn til almenningene som ikke skjønner hvorfor de skal ha gjerdeplikt når de ikke har husdyr selv. Videre er det gjerder på gamle setervoller som ligger til forfall og utgjør en fare for både folk og fe.

Vi ser at det er en del, og ligger an til flere, konflikter i forhold til gjerder. Møtet vil derfor gi en skikkelig gjennomgang av regelverket –med eksempler. Videre blir det en gjennomgang av hva som skjer/kan skje når det er oppstått en konflikt, og det for eksempel er aktuelt å koble inn jordskifteverket. Vi vil også se på alternative løsninger som enkeltbrukere kan håndtere på egenhånd, og synes No fence er interessant å få vite mer om.