Erling Aas-Eng

Forut for de fire årene som leder, var Aas-Eng nestleder i Hedmark Bondelags styre i et år.

- Å være fylkesleder i Bondelaget er et viktig og givende verv. Det er et svært interessant arbeid. Samtidig er det forholdsvis arbeidsintensivt, og jeg har i løpet av perioden en kjørelengde tilsvarende to ganger rundt ekvator, sier Aas-Eng.

Det ligger an til at Hedmark Bondelag og Oppland Bondelag slås sammen til Innlandet Bondelag fra 2020. Med sin fratreden vil Aas-Eng bidra til at det kan bli god kontinuitet i toppledelsen når sammenslåingen er et faktum.

- Jeg mener at det er riktig å få nye krefter inn i fylkesstyret vårt nå, ett år forut for sammenslåingen. Det kommende styret får etter alt å dømme en viktig oppgave med å sy sammen et nytt fylkeslag med gode krefter fra Hedmark og Oppland. Vi har svært god dialog over fylkesgrensa nå, så det er et godt arbeid å bygge videre på, sier Aas-Eng.

Leder i valgkomiteen i Hedmark Bondelag, Leif Vingelen, sier det slik:

- De som nå velges inn i fylkesstyret vil med stor sannsynlighet få en viktig rolle med å bygge det nye Innlandet Bondelag fra 2020. Vi ser etter kandidater som vi mener kan aksle lederverv og viktige oppgaver for framtida.


Kontaktinfo:
Leif Vingelen,
Mob: 91145958
Mail: leif@radhusetvingelen.no