Aas-Eng gjenvalgt som leder

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Erling Aas-Eng er gjenvalgt som leder i Hedmark Bondelag, og får med seg samme styre som forrige år.


Hedmark Bondelags styre 2018: Foran fra venstre: Ivar Sund, Gry Hjermstad Eggen, Lars Opsal jr (nestleder) og Erling  Aas-Eng (leder). Bak: Berit Grindflek og Harald Håkenrud

Hedmark Bondelags styre fortsetter med samme sammensetning i 2018 som i 2017.

  • Leder: Erling Aas-Eng fra Vingelen, Tolga
  • Nestleder: Lars Opsal jr fra Veldre, Ringsaker
  • Styremedlem: Berit Grindflek fra Rendalen
  • Styremedlem: Harald Håkenrud fra Nord-Odal
  • Styremedlem: Ivar Sund fra Grue
  • Fast møtende første varamedlem: Gry Hjermstad Eggen fra Elverum

Berit Grindflek og Harald Håkenrud var ikke på valg i år. Øvrige ble gjenvalgt av et samstemmig årsmøte i Hedmark Bondelag.

Styremedlem i 2017 har også vært Guro Thorkildsdatter Alderslyst, som var inne i sitt andre år som styremedlem, men som trakk seg i starten av september av helsemssige årsaker. Da trådte 1. varamedlem Ivar Sund inn som fast medlem av styret, mens Gry Hjermstad Eggen rykket opp som fast møtende 1. varamedlem. Med dette blir altså styrets sammensetning den samme som den var ved utløpet av 2017.

Aas-Eng og styret høstet mye ros under årsmøtet.

Aas-Eng takket for den store tilliten, og ser fram til et nytt, aktivt år for Hedmark Bondelag:

- Jeg er glad for at jeg har med meg styret videre. Vi er et godt sammensveiset lag, der vi utfyller hverandre og bidrar hver med vårt, sa Aas-Eng.

Han takket også for et godt årsmøte, med stort engasjement og gode diskusjoner og ideer.

- Hedmark Bondelag er en organisasjon med god kraft. Vi kommer til å ha nok å drive med i 2018 også, og nå gyver vi løs på nye utfordringer, sa Aas-Eng.

 

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Fullt gjennomslag i tilskuddssak

Harald Finden, Henrik og Hans Mikal Kise unngår å miste produksjonstilskudd på over en halv million kroner etter at Landbruks- og matdepartementet snudde etter påtrykk fra Bondelaget. – En gledens dag. Vi har nå fått erfare hva det betyr å være medlem i en organisasjon som har innflytelse, sier Harald Finden.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Koronavirus og dyr

Mattilsynet vurderer situasjonen slik at koronaviruset ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker.

Våre samarbeidspartnere