Fylkesleder Einar Myki, leder i Stange Bondelag Nils Anderas Honningdal og leder i Romedal/ Vallset Bondelag Olav Frang møtte politikerne i Stange på formannskapsmøtet onsdag.

Stange kommune er en viktig landbrukskommune, og bondelagslederne fortalte politikerne att eggprodusentene i kommunen produserer årlig 16 millioner egg. Les mer i reportasjen i om eggproduksjon og landbruket i Stange i Stange avisa, artikkelen side 1 og side 2

På lørdag kl 12 fortsetter Stange Bondelag påskeaksjonene i Stange sentrum under mottoet:

"Ingen egg uten høner, - ingen mat uten bønder".

Aksjonen er et ledd i Norges Bondelags påskeaksjon.