Møter "ulveminister" Helgesen

  • Tips en venn om denne siden

Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag og rovviltansvarlig

Einar Frogner, bonde fra Vang, styremedlem og rovviltansvarlig i Norges Bondelag, skal holde appell under den store ulve-protestaksjonen i Oslo 4. januar. Han er også en av fire personer som skal delta i møte med klima- og miljøministeren.

Det var opprinnelig meningen at klima- og miljøminister Vidar Helgesen skulle møte menneskemengden som deltar på markeringen utenfor Stortinget, og selv redegjøre for hvorfor han 20. desember kunngjorde at han stanser den planlagte lisensfellinga av inntil 32 ulv i revirene Osdalen, Slettås, Kynna og Letjenna i Hedmark.

Nå har Helgesen ombestemt seg, og kommer ikke ut til folkemengden foran Stortinget. I stedet har han invitert sentrale personer fra aksjonen til et møte. De fire som deltar i møtet med Helgesen er: Knut Arne Gjems (NJFF Hedmark), Einar Frogner (Norges Bondelag), Sissel Frang Rustad (utmeldt Høyre-politiker fra Åmot) og Stein Erik Stinesen (advokat i Utmarkskommunenes Sammenslutning).

For oss i beitenæringa er det svært viktig at Frogner skal delta i møtet med ministeren og får lagt fram vårt syn.

Samtidig reagerer vi på at det nå virker som at Helgesen vegrer seg for å møte den store folkemengden.

Det er mulig at han i stedet kan være villig til å møte de frammøtte når folkemengden har beveget seg opp til klima- og miljødepartementet. Men også rundt dette hersker det stor tvil.

Helgesen skal ha begrunnet det at han ikke vil møte folkemengden dels med sikkerhetshensyn og dels med organisatoriske hensyn

- Vi synes det er rart hvis Helgesen ikke tør å møte oss i samlet flokk. Ved forrige brudd i jordbruksforhandlingene var vi 5-6000 bønder som møtte Sylvi Listhaug utenfor Stortinget. Det er skuffende hvis Helgesen trekker seg unna, men han skal nok få føle presset og få bli kjent med budskapet vårt uansett, sier Einar Frogner.

På grunn av det ventede store oppmøtet er det avklart at alle appellene vil bli holdt utenfor Stortinget. Oppslutningen rundt aksjonen er formidabel, og det har vært stor interesse for å være med på de oppsatte bussene. Det er 12 busser fra Hedmark, og arrangørene sliter med å skaffe flere busser. Noe ny ruteinfo er nå lagt ut. Øvrig ruteinfo fåes fra de ulike bussansvarlige.
I tillegg deltar Oppland, Akershus og Østfold. De som ikke får plass på buss, oppfordres til å ta tog eller rutebuss innover.

Det er en rekke organisasjoner og engasjerte krefter som har samlet seg rundt denne markeringen, som har bakgrunn at ministeren 20. desember sa nei til den planlagte lisensfellingen av ulv i Hedmark.

Innbyggere, beitenæring, grunneiere, jegere, friluftsfolk og ordførere fra Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold reiser i samlet flokk til Oslo for å protestere mot klima- og miljøministerens saksbehandling vedrørende ulvejakta og regjeringens politikk på området.

 

Her følger oppdatert program:

Kl 12.30: Oppmøte foran Stortinget.

Kl 12.35: Knut Arne Gjems, leder Norges Jeger og fiskerforbund avd. Hedmark ønsker velkommen

Kl 12.45: Sissel Frang Rustad, tidligere Høyre politiker.

Kl 12.50: Einar Frogner, Bondelaget.

Knut Arne Gjems, Sissel Frang Rustad, Einar Frogner og Stein Erik Stinesen (advokat i Utmarkskommunenes Sammenslutning) er invitert inn til Helgesen for å legge frem folkets budskap (ca kl 13.15?). De går opp til departementet med budskapet fra skogene.

Kl 12.55: Rune Støstad, Ordfører Nord- Fron Kommune

Kl 13.00: Ole Gustav Narud, Ordfører Åmot

Kl 13.05: Gaute Nøkleholm, NORSKOG

Kl 13.10: Elin Bråten, Slettås

Kl 13.15: Dag Rønning, Fylkesordfører Hedmark

Kl 13.20: Erik Hanstad, ordfører Elverum

Kl 13.25: Gunnar Gundersen, H

Kl 13.30: Felles marsj opp til departementet.

Kl 13.45: Frang Rustad, Gjems, Frogner og Stinesen kommer ut fra møtet med statståd Helgensen. Det er å håpe at statsråden blir med ut foran klima- og miljødepartementet.

Kl 13.50: Trommer fra toget som går igjen.

Kl 14.00: Gruppelederne starter sitt møte inne i departementet angående ulveforvaltningen med budskapet fra aksjonen friskt i minne.

 

Erling Aas-Eng og Vidar Helgesen

Krever at lisensfellingen gjennomføres

Hedmark Bondelag-leder Erling Aas-Eng krever at lisensfellingen av fire ulveflokker i Hedmark gjennomføres i vinter. Helgesen er på juridisk villspor, og regjeringen har full mulighet til å handle NÅ, mener Aas-Eng.

Stadig nye medlemsrekorder i Hedmark Bondelag, som nå er blitt det nest største fylkeslaget. Fra venstre: Margrete Nøkleby, Erling Aas-Eng, Berit Grindflek, Thomas C Meyer French og Lars Opsal jr

Setter stadig nye medlemsrekorder

Hedmark Bondelag økte medlemstallet med 89 i fjor, og er nå oppe i 5577 medlemmer. Med dette er Hedmark blitt landets nest største fylkeslag i Bondelaget.

Ulveaksjon Oslo 4. januar 2017

Hedmarkinger i tusentall markerte sin ulveprotest

Så mange hedmarkinger har det aldri vært på plassen foran Stortinget! Anslagsvis 2000 engasjerte bygdefolk aksjonerte mot klima- og miljøminister Vidar Helgesens stans av den planlagte lisensjakta på ulv.

Et par tusen møtte frem foran Stortinget for å markere sitt synspunkt på at den planlagte ulvefellingen ble stoppet før jul.

Viste ingen tegn til forsoning

Beitenæringa er uten tillit til ulveforvaltningen etter at ulvejakta ble stoppa. Stormarkeringen foran Stortinget i dag synliggjorde den massive motstanden.

Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag

- Dramatisk og uforståelig ulve-beslutning

- Ministeren går her på tvers av Stortingets vedtak, og har plukket fram juridiske spissfindigheter for å belegge det som åpenbart er en politisk beslutning om å gi opp den todelte målsetninga og opprette et regelrett ulvereservat, sier leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng.

Utmarksbeite

Kladdeføre for samarbeid om beiteforskning

Hedmark Bondelag og Naturvernforbundet samarbeidet om å støtte et forskningsprosjekt om utmarksbeite for storfe i rovdyrområder hos Høgskolen i Hedmark. Nå har Naturvernforbundet kommet med feilaktige og sterkt misvisende uttalelser, som overhodet ikke er forenlige med Hedmark Bondelags syn.

Dette skjer i Hedmark Bondelag

Fredag
21
September

Midt i matfatet

Vikingskipet, Hamar

Våre samarbeidspartnere