Ringsaker Bondelag har sine egne nettsider her: Ringsaker Bondelag