Leder                                                      Hanne Guåker

Nestleder                                               Lars Hulleberg

Kasserer                                                 Syver Duenger

Studieleder                                           Thor Jørgen Stai

Skolekontakt                                         Harald Finden

Sekretær                                                Hanne Guåker

Styremedlem                                          Christer Lien

 

Varamedlemmer til styret

1. Knut Braastad

2. Morten Mangset

3. Lise Godager Hansen

 

Grendemenn: Erling Feiring, Svenn Hulleberg, Arne Steinar Sollien, Morten Sendstad, Erik Langseth

 

 

Føg oss gjerne på facebook!