I Hedmark finnes noen av de beste jordbruksarealene i Norge, med matjord av svært god kvalitet.
Hedmark Bondelag prioriterer derfor arbeid med jordvern høyt.

Høsten 2015 tok Hedmark Bondelag initiativ til å stifte Jordvernalliansen i Hedmark. Hensikten var å få ulike organisasjoner til å forene krefter i arbeidet med å bevare den verdifulle matjorda.
4. februar 2016 ble Jordvernalliansen i Hedmark stiftet av 12 ulike organisasjoner.

Arbeidet i Jordvernalliansen i Hedmark foregår gjennom et arbeidsutvalg, som består av tre personer.
Lars Opsal jr er valgt som talsperson for arbeidsutvalget. Opsal jr er nestleder i Hedmark Bondelag.
Lars Opsal jr har mobilnummer 95991491 og epostadresse lars.opsal@bbnett.no
Naturvernforbundets Lars Mæhlum og Hedmark Natur og Ungdoms Esten Segbø Løvaas er de to andre personene i arbeidsutvalget.

Hedmark Bondelag kanaliserer hoveddelen av sitt jordvernarbeid gjennom Jordvernalliansen. Informasjon om arbeidet er derfor primært å finne på Jordvernalliansen i Hedmarks egne nettsider.
Når Hedmark Bondelag separat arbeider med jordvernsaker som har interesse utad, legger vi ut artikler her på Hedmark Bondelags sider.