Bondelag har en beredskapsplan for hva vi kan og skal gjøre ved brann, ulykker, dyretragedier, smittsomme dyresykdommer inkl LA-MRSA, naturkatastrofer, rovdyrangrep, gjennomføring av våre arrangementer og atomulykker.
Under relaterte lenker til høyre på denne nettsiden finner du beredskapsplan som ble vedtatt av Hedmark Bondelag i 2019. Denne vil bli oppdatert med informasjon for Innlandet Bondelag/Oppland i løpet av første halvår 2020. Mye av infoen er allerede aktuell for begge av de tidligere fylkene. Der finnes også en plakat for hver enkelt type hendelse.

Ønsker du å vite mer om vår beredskap eller du trenger hjelp i en oppstått hendelse, ta kontakt med:
1. Organisasjonssjef Margrete Nøkleby: Mobil 97 71 33 67
2. Representanter for fylkesstyret i Innlandet Bondelag

I akutte og livstruende tilfeller av sykdom eller skade, ring: 113
Legevakt: 116 117

Har du behov for å snakke med noen, finnes det to døgnåpne hjelpetelefoner:
•Mental helse: 116 123
•Kirkens SOS: 22 40 00 40