Beredskapsplan for Hedmark Bondelag

  • Tips en venn om denne siden

Bønder og Bondelaget hjelper hverandre når bønder blir utsatt for ulykke, brann eller naturkatastrofer som uvær, flom og ras.

Hedmark  Bondelag har beredskapsplan for hva vi kan og skal gjøre ved brann, ulykker, dyretragedier, smittsomme dyresykdommer inkl LA-MRSA, naturkatastrofer, rovdyrangrep, gjennomføring av våre arrangementer og atomulykker.
Se vår beredskapsplan under relaterte lenker. Der finnes også en plakat for hver enkelt hendelse.

Ønsker du å vite mer om vår beredskap eller du trenger hjelp i en oppstått hendelse, ta kontakt:
1.Organisasjonssjef Margrete Nøkleby: Mobil 97 71 33 67
2. Leder i Hedmark Bondelag, Elisabeth Gjems: Mobil 97 97 60 33

I akutte og livstruende tilfeller av sykdom eller skade, ring: 113
Legevakt: 116 117

Har du behov for å snakke med noen fins det to døgnåpne hjelpetelefoner:
•Mental helse: 116 123
•Kirkens SOS: 22 40 00 40
 

Våre samarbeidspartnere