Hedmark  Bondelag har beredskapsplan for hva vi kan og skal gjøre ved brann, ulykker, dyretragedier, smittsomme dyresykdommer inkl LA-MRSA, naturkatastrofer, rovdyrangrep, gjennomføring av våre arrangementer og atomulykker.
Se vår beredskapsplan under relaterte lenker. Der finnes også en plakat for hver enkelt hendelse.

Ønsker du å vite mer om vår beredskap eller du trenger hjelp i en oppstått hendelse, ta kontakt:
1.Organisasjonssjef Margrete Nøkleby: Mobil 97 71 33 67
2. Leder i Hedmark Bondelag, Elisabeth Gjems: Mobil 97 97 60 33

I akutte og livstruende tilfeller av sykdom eller skade, ring: 113
Legevakt: 116 117

Har du behov for å snakke med noen fins det to døgnåpne hjelpetelefoner:
•Mental helse: 116 123
•Kirkens SOS: 22 40 00 40