Agronomutdanning for voksne - ny modell

  • Tips en venn om denne siden

Ungdommer i støvler og kjeledresser i samtale foran traktor

Skjetlein kompetansesenter og Skjetlein videregående skole starter til høsten med den nye voksenagronomen. Nedre aldersgrense er 25 år og påmeldingsfristen er 15. mai 2018, melder assisterende rektor Stefan Preisig.

Voksenagronomutdanningen omfatter fra 2018 alle landbruksfagene fra VG2 og VG3 Landbruk. Utdanninga er spesielt rettet mot voksne som ønsker formell landbrukskompetanse, vil ha et bedre grunnlag for å drive gårdsbruk, som ønsker å forbedre karakterer og/eller sikter mot høyere utdanning innen naturbruk. Utdanninga gjennomføres på deltid over to år, og avsluttes med eksamen våren 2019 og våren 2020. Bestått eksamen gir rett til tittelen agronom. Undervisninga er en kombinasjon av teori og praktiske øvinger, med fordeling omlag 70% teori og 30% øving.

Oppstart til høsten torsdag 6. september, og teoriundervisninga vil foregå torsdag kl 18.00 - 21.30 på Skjetlein vgs. Undervisninga kan eventuelt følges som fjernundervisning på Skype. Praktiske øvelser gjennomføres på Skjetlein fredager og lørdager, og det blir undervisning 9 fredager og 5 lørdager i løpet av det første skoleåret.

Fagemner en skal innom er forvaltning og drift, produksjon og tjenestyting, traktor og maskin, økologisk landbruk, plante- og husdyrproduksjon, gårdsdrift, utmark og kulturlandskap og økonomi og driftsledelse. Undervisninga og alt læremateriell dekkes av skolen, Reise og evt opphold under samlingene dekkes av den enkelte. Kurset er godkjent av Statens Lånekasse for utdanning og det kan søkes om lån/stipend.

Påmeldingsskjema til Voksenagronomen på Skjetlein vgs finner du her.

Husk påmeldingsfristen 15. mai 2018:-)

Informasjonsark om Voksenagronomen på Skjetlein vgs finn du her.

 

Foto: Håvard Zeiner

Mange jern i ilden

Anne Lise Haugdahl Humstad (24) rekrutterer nye gårdbrukere, klipper sau og tar utdanning. Men tom for energi er hun ikke.

Foto: Håvard Zeiner

Glad han valgte landbruksskole

Håvard T. Jystad (27) jobber i et lite rådgivermiljø hos Nortura i Steinkjer. - En trivelig og lærerik jobb, sier han selv.

Dette skjer i Sør-Trøndelag Bondelag

Torsdag
02
August

Styredag for fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag 02.08.2018

Trondheim i forbindelse med Matfestivalen
Søndag
26
August

Åpen Gård i Rissa

Reins Kloster, Hans Henrik Hornemann
Tirsdag
28
August

Styremøte i Sør-Trøndelag Bondelag 28.08.2018

Bondelagets Servicekontor, Trondheim

Våre samarbeidspartnere