I stedet legger Venstre fram et forslag til jordbruksavtale med ei ramme på 625 mill kr, og ber partene i jordbruksoppgjøret om å møtes til nye forhandlinger

Ikke reelle forhandlinger

- Det blir ikke reelle forhandlinger, og det blir krevende å få til en god løsning. Størrelsen på ramma bestemmer handlingsrommet, og med denne ramma er handlingsrommet svært lite. I praksis tvinges vi tilbake til å forhandle på en økonomisk ramme vi mener er for dårlig til å skrive under på, sier Bartnes.

- Venstre går inn for en avtale som gir mindre inntektsmuligheter for bonden enn for andre grupper. De støtter også flere av grepene i statens tilbud som jordbruket ikke kunne gå med på. Det handler blant annet om store omfordelinger mellom bønder. Å ta midler fra noen bruk og gi til andre, gir ikke utvikling totalt sett for jordbruket, understreker Lars Petter Bartnes.

Politisk spill

Fire dager før Stortinget etter planen skal behandle jordbruksavtalen for 2017, ligger det tre forslag på bordet: Regjeringas opprinnelige tilbud med ei ramme på 410 mill kroner, Venstres forslag med ei ramme på 625 mill kr og KrF og opposisjonspartienes forslag med ei ramme på 790 mill kr. Regjeringa har varsla at de vil stemme for Venstres forslag.

- FrP refsa norske bønder for å være uansvarlige da vi brøt jordbruksoppgjøret, men nå gir regjeringspartiene Venstre ros for å være ansvarlige når de legger fram et forslag til jordbruksavtale som gir 215 millioner mer til næringa.

«Ei ansvarleg regjering (kan) ikkje øydelegge moderasjonslina som pregar lønnsoppgjera i ei krevjande tid for norsk økonomi», sa landbruksministeren da jordbruket brøt årets jordbruksforhandlinger.

- Etter at landbruket brøt jordbruksforhandlingene, har regjeringa forsøkt å sette oss opp mot andre yrkesgrupper og vi har blitt beskyldt for å være grådige. Men i et politisk spill med Venstre er de villig til å gå mye lengre. Dette viser nok en gang at landbruket ikke  blir tatt på alvor av denne regjeringa, sier Lars Petter Bartnes.

Opposisjonspartiene følger opp egen politikk

Venstre brøt forhandlingene med KrF, AP, SP og SV om en jordbruksavtale torsdag, fordi partiet ikke kunne godta opposisjonens ramme på jordbruksavtalen, ei ramme som ville gitt landbruket ei kronemessig lik utvikling som andre yrkesgrupper i samfunnet i 2018.

- Forslaget til avtale KrF, AP, SP og SV la fram i dag, styrker mangfoldet i landbruket og stopper regjeringas forøk på omfordeling mellom bønder.  En høyere ramme gir bedre rom for å løfte små og mellomstore bruk i sterkere grad, sier Lars Petter Bartnes.

Mer uforutsigbart enn noen gang før

Det er nå uavklart når årets jordbruksavtale blir vedtatt.

- Vi mener Stortinget burde ha avsluttet saken fremfor å sende den tilbake til avtalepartene. Dette ville gitt klarhet i rammebetingelsene til bonden som allerede er godt i gang med årets produksjon, avslutter Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.