Stor interesse for konferansen ”Norsk mat på bordet?”

  • Tips en venn om denne siden

Det er stor interesse for næringskonferansen om ”Norsk mat på bordet?” fredag 6. mars kl. 10.00-16.16 på Scandic Seilet Hotell i Molde - møteplassen der ”hele” landbruket samles til dialog og inspirasjon. Det er ventet nærmere 200 deltakere, og fortsatt er det mulig å melde seg på.

Program næringskonferansen i PDF – klikk her

PÅMELDING snarest til:

Møre og Romsdal Bondelag, tlf. 414 18 871 eller til more.romsdal@bondelaget.no

Møre og Romsdal Bonde og Småbrukarlag, tlf. 928 20 034 eller ingvild.hansen.nystad@gmail.com

Deltageravgift inkl lunsj: kr 400 (faktura blir sendt i ettertid).

Konferansen er et samarbeid mellom Bondelaget, Bonde- og Småbrukarlaget og Fylkesmannen, og inngår som en del av faglagenes fylkesårsmøter og Fylkesmannens samling for landbruksansatte i kommunene. Konferansedeltakerne er bønder, rådgivere, forvaltning, politikere og andre som har et varmt hjerte for lokal matproduksjon og norsk mat på bordet. Desto mer vi i landbruket står samlet, desto sterkere blir vi. Målet er mer norsk mat produsert på norske ressurser. Men utviklingen går motsatt veg. Hvorfor må vi snu denne trenden?

Etter åpning ved landbruksdirektør Anne Berit Løset, innleder daglig leder i Matmerk, Nina Sundqvist, om sannheten om norsk mat. Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge, tar for seg norsk matpolitikk i medvind og motgang, mens leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg, skal snakke om hvordan møter vi regjeringens matpolitikk.

Fire lokale matprodusenter skal beskrive situasjonen sett fra grasrota. Det er sauebonde på Frei, Jorunn Kvernen, fersk melkeprodusent i Molde, Kjersti Fløystad Ellingsgård, storfekjøttprodusent på Hellesylt, Jarle Hole og fersk melkeprodusent i Averøy, Vegard Smenes.

Neste bolk tar opp hvordan vi øker matproduksjonen i Møre og Romsdal. Maria Skaare fra SPIRE - Utviklingsfondets ungdom skal ta for seg sannheten om soyaproduksjonen i Brasil, Oddvar Mikkelsen fra Norgesfôr om valgmuligheter i kraftfôrproduksjonen, mens Odd Magne Harstad, professor ved NMBU, vil orientere om konsekvenser av ulike veivalg i melkeproduksjonen.

Konferansen avsluttes med politisk time om norsk mat på bordet, etter innledning av møteleder og konferansier Aasmund Nordstoga, som er bonde og visesanger fra Telemark. Politikere fra alle stortingspartier stiller. Bondelagets fylkesleder Inge Martin Karlsvik oppsummerer konferansen

 

Fylkesårsmøtet i Bondelaget

Årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag starter på samme hotell fredag 6. mars kl. 17.00 og varer fram til lunsj lørdag. Det er påmeldt 75 utsendinger og gjester til fylkesårsmøtet.

Program for fylkesårsmøtet i PDF – klikk her

På fylkesårsmøtet møter generalsekretær Per Skorge, som lørdag før generaldebatten innleder om aktuelle faglege- og organisasjonsmessige utfordringar og mulegheiter for Bondelaget.

Gjenvalg av fylkesleder

Valgnemnda innstiller på gjenvalg av fylkesleder Inge Martin Karlsvik, Eide. Gunnhild Overvoll, Stranda, er innstilt som ny nestleder etter Anne Katrine Jensen, Gjemnes. Hun går av som nestleder etter to år i vervet, men hun fortsetter i styret da hun ikke er på valg som styremedlem. Heller ikke Odd Helge Gangstad, Midsund, er på valg som styremedlem i år.

Gunnhild Overvoll er foreslått gjenvalgt for to år som styremedlem, mens Petter Melchior, Norddal, er innstilt som nytt styremedlem etter Arne Rekkedal, Ørsta, som går ut etter fire år i styret.

Oddvar Mikkelsen, Surnadal, er innstilt som nytt fast møtende 1. vara til styret etter Trond Malmedal, Fræna. Som 2. vara foreslås Vegard Smenes, Averøy og 3. vara Tore Våde, Volda.

Årsmelding 2014 – klikk her

Styret M&R Bondelag

Gjenvalg i fylkesstyret

Hele styret i Møre og Romsdal Bondelag ble gjenvalgt på årsmøtet i Molde 3. mars. I en uttale påpeker fylkesårsmøtet at en kan spørre seg om det negative klimafokuset på drøvtyggerne er riktig dimensjonert i oljenasjonen Norge.

Styret M&R Bondelag

Gjenvalg i styret i M&R Bondelag

Hele fylkesstyret ble gjenvalgt på årsmøtet 4. mars 2017. Fylkesårsmøtet sier i en uttale at landbrukspolitikk handler om mye mer enn kilo kjøtt og liter melk. 180 personer deltok på konferansen landbruk skaper mangfold i forkant av årsmøtet.

Oddvar Mikkelsen

Vil ha fokus på nytteeffektivt jordbruk

- Å si at svaret på jordbrukets utfordringar er at politikken skal ha hovudfokus på kostnadseffektivt jordbruk blir eit god dag mann økseskaft-svar. Vi må i staden fokusere på det jordbruket som gir størst nytteeffekt for samfunnet, og innføre begrepet nytteeffektivt jordbruk, meiner fylkesleiar Oddvar Mikkelsen.

Bondelagets bondevettpris

Bondevettprisen for prosjekt Norges matfat

Lene og Øyvind Havåg fra Herøy i Møre og Romsdal skal spise utelukkende norsk mat i ett år. For dette ble de tildelt Bondelagets bondevettpris på næringskonferansen i Molde 3. mars.

Molde Bondelag kåret til Aktivt Lokallag

Molde Bondelag ble på fylkesårsmøtet kåret til Aktivt Lokallag i Møre og Romsdal Bondelag. Avtroppende fylkesleder Inge Martin Karlsvik overrekte vandrepremien, trekofferten, til leder i Molde Bondelag, Kjersti Fløystad Ellingsgård og styremedlem Sverre Solli.

Fylkesstyret 2016 Møre og Romsdal Bondelag (Arild Erlien)

Oddvar Mikkelsen ny fylkesleiar

Oddvar Mikkelsen frå Surnadal vart på årsmøtet i Molde 5. mars valt til ny fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag etter Inge Martin Karlsvik, Eide, som hadde sagt fra seg attval etter seks år som fylkesleiar og 11 år i styret.

Frykter løsdriftskravet

Avtroppende fylkesleder Inge Martin Karlsvik sa i sin tale til fylkesårsmøtet at en gjennomføring av løsdriftskravet kan føre til at mange av de 500 båsfjøseierne i Møre og Romsdal vil velge å hoppe av lasset. - Jeg er sikker på at dette blir tidenes største rasjonalisering av norsk melkeproduksjon. De blå-blå sin rasjonaliseringspolitikk vil bare være en lett bris i sammenligning.

Oddvar Mikkelsen leiarkandidat i M&R Bondelag

Oddvar Mikkelsen (biletet) frå Surnadal er innstilt til leiarvervet i Møre og Romsdal Bondelag etter Inge Martin Karlsvik, Eide, som har sagt frå seg attval etter seks år som fylkesleiar.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
26
September

Styremøte M&R Bondelag

Torsdag
04
Oktober

Styretur M&R Bondelag

Onsdag
21
November

Tema- og skattekurs for regnskapskontor

Kristiansund

Våre samarbeidspartnere