Rauma Bondelag kåret til Aktivt Lokallag

  • Tips en venn om denne siden

Rauma Bondelag ble på fylkesårsmøtet i Molde 7. mars kåret til Aktivt Lokallag i Møre og Romsdal Bondelag. Fylkesleder Inge Martin Karlsvik overrekte vandrepremien, trekofferten, til leder i Rauma Bondelag, Anders Øverbø og nestleder Stig Brøste.

Fylkesleder Inge Martin Karlsvik (t.v.) overrakte vandrepremien, trekofferten, som Aktivt Lokallag 2014 i Møre og Romsdal Bondelag til leder Anders Øverbø og nestleder Stig Brøste i Rauma Bondelag. Til høyre generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge (Foto: Arild Erlien).Styret i Møre og Romsdal Bondelag utnevner hvert år et «Aktivt Lokallag» som har hatt god og høy aktivitet over lang tid. Rauma Bondelag har gjennom mange år holdt en stor aktivitet og tatt initiativ til tiltak i kommunen. Laget har gjennom flere år vært dyktige på medlemsverving, de har mange og gode medlemsaktiviteter og er ofte å se i media med utspill og kommentarer.

Lokallaget hadde varierte aktiviteter i 2014:

Uttale til jordbruksforhandlingene

Julebord

Medlemsskriv med info om aktiviteter

Informert om landbruk på møte i lokallag for Venstre

Arrangert 5 kafemøter i nov, jan, feb, mars og april

Nestleder Stig Brøste (t.v.) og leder Anders Øverbø i Rauma Bondelag med trekofferten (Foto: Arild Erlien).Medlemsmøte

Arrangert fjøsmøte med over 50 deltakere

Arrangert pizza-kveld etter førsteslåtten

Arrangert todagers medlemstur til Agrisjå

Stand på martna

Mange gode mediaoppslag om saker i lokallaget

Deltatt på møter om veterinærsituasjonen og uttale om samarbeidet blant veterinærene

Innspill/uttale om planprogram kommuneplan

Kontakt med brannvesen om ansvarsforhold når bønder deltar i brannslukking

Gjennomført prosjektet med mange mediaoppslag

Organisert og deltatt i aksjoner jordbruksforhandlingene

Øvingskvelder for ”trommegruppe” for eventuelt brudd i jordbruksforhandlingene

Innspilt video og tatt bilder av ”trommegruppa”

Under markeringa med sine sterke virkemidler 14. mai ved bruddet i forhandlingene fikk laget stort mediaoppmøte med besøk av TV2, NRK Møre og Romsdal, både radio og TV og lokalavisene. TV-innslagene derfra gikk i nyhetssendinger nesten et helt døgn. Både filmen og gruppebildet ble brukt av Norges Bondelag i markedsføringa av opptoget i Oslo 20. mai.

Styret M&R Bondelag

Gjenvalg i fylkesstyret

Hele styret i Møre og Romsdal Bondelag ble gjenvalgt på årsmøtet i Molde 3. mars. I en uttale påpeker fylkesårsmøtet at en kan spørre seg om det negative klimafokuset på drøvtyggerne er riktig dimensjonert i oljenasjonen Norge.

Styret M&R Bondelag

Gjenvalg i styret i M&R Bondelag

Hele fylkesstyret ble gjenvalgt på årsmøtet 4. mars 2017. Fylkesårsmøtet sier i en uttale at landbrukspolitikk handler om mye mer enn kilo kjøtt og liter melk. 180 personer deltok på konferansen landbruk skaper mangfold i forkant av årsmøtet.

Oddvar Mikkelsen

Vil ha fokus på nytteeffektivt jordbruk

- Å si at svaret på jordbrukets utfordringar er at politikken skal ha hovudfokus på kostnadseffektivt jordbruk blir eit god dag mann økseskaft-svar. Vi må i staden fokusere på det jordbruket som gir størst nytteeffekt for samfunnet, og innføre begrepet nytteeffektivt jordbruk, meiner fylkesleiar Oddvar Mikkelsen.

Bondelagets bondevettpris

Bondevettprisen for prosjekt Norges matfat

Lene og Øyvind Havåg fra Herøy i Møre og Romsdal skal spise utelukkende norsk mat i ett år. For dette ble de tildelt Bondelagets bondevettpris på næringskonferansen i Molde 3. mars.

Molde Bondelag kåret til Aktivt Lokallag

Molde Bondelag ble på fylkesårsmøtet kåret til Aktivt Lokallag i Møre og Romsdal Bondelag. Avtroppende fylkesleder Inge Martin Karlsvik overrekte vandrepremien, trekofferten, til leder i Molde Bondelag, Kjersti Fløystad Ellingsgård og styremedlem Sverre Solli.

Fylkesstyret 2016 Møre og Romsdal Bondelag (Arild Erlien)

Oddvar Mikkelsen ny fylkesleiar

Oddvar Mikkelsen frå Surnadal vart på årsmøtet i Molde 5. mars valt til ny fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag etter Inge Martin Karlsvik, Eide, som hadde sagt fra seg attval etter seks år som fylkesleiar og 11 år i styret.

Frykter løsdriftskravet

Avtroppende fylkesleder Inge Martin Karlsvik sa i sin tale til fylkesårsmøtet at en gjennomføring av løsdriftskravet kan føre til at mange av de 500 båsfjøseierne i Møre og Romsdal vil velge å hoppe av lasset. - Jeg er sikker på at dette blir tidenes største rasjonalisering av norsk melkeproduksjon. De blå-blå sin rasjonaliseringspolitikk vil bare være en lett bris i sammenligning.

Oddvar Mikkelsen leiarkandidat i M&R Bondelag

Oddvar Mikkelsen (biletet) frå Surnadal er innstilt til leiarvervet i Møre og Romsdal Bondelag etter Inge Martin Karlsvik, Eide, som har sagt frå seg attval etter seks år som fylkesleiar.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
26
September

Styremøte M&R Bondelag

Torsdag
04
Oktober

Styretur M&R Bondelag

Onsdag
21
November

Tema- og skattekurs for regnskapskontor

Kristiansund

Våre samarbeidspartnere