Ørskog Bondelag kåra til Aktivt Lokallag

  • Tips en venn om denne siden

Fylkesleiar Oddvar Mikkelsen (t.v.), leiar Knut Ivar Bøe og nestleiar Eli Sjåstad i Ørskog Bondelag og styremedlem i Norges Bondelag, Birte Usland. (Foto: Arild Erlien).

Ørskog Bondelag vart på fylkesårsmøtet i Molde 2. mars kåra til Aktivt Lokallag i Møre og Romsdal Bondelag.

Fylkesleiar Oddvar Mikkelsen overrekte vandrepremien, trekofferten, til Ørskog Bondelag ved leiar Knut Ivar Bøe og nestleiar Eli Sjåstad. Laget går vidare til konkurransen i Norges Bondelag om Årets Lokallag.

Styret i Møre og Romsdal Bondelag utnemner kvart år eit «Aktivt Lokallag». Ein prøver å sjå på aktivitetar over fleire år, sjølv om utnemninga gjeld kalenderåret. Dette for at også mindre lokale Bondelag med færre ressursar og færre medlemmer, men med stor, jamn og god aktivitet, kan nå opp i konkurransen om kåring av Aktivt lokallag.

Fylkesstyret seier i utnemninga at Ørskog Bondelag i alle år har hatt mange, gode og varierte medlems- og utadretta aktivitetar, men har ikkje fått utnemninga sidan 1992. Laget har teke mange muntlege og skrifteleg initiativ og kontaktar over fleire år.

Ørskog Bondelag har årleg kome med innspel til jordbruksforhandlingane, sendt inn høyringsuttaler i organisasjonen og hatt god deltaking på fylkeslagets samlingar. Laget har vore godt synleg i lokalmiljøet og i media i forkant av årlege jordbruksforhandlingar og i aksjonar ved brot i forhandlingane, har organisert innsamling av landbruksplast, hatt innsamling av skrapjern og utrangert landbruksreiskap gjennom «bygderydding» med mottak av skrot frå nedlagte bruk, halde årlig møte med landbrukskontoret om m.a. SMIL, landbruksplan m.m., og sendt uttaler til planarbeid og i vegsaker.

Ein fast aktivitet i lokallaget er å dele ut mold og frø til barnehagane i kommunen. Dei har også invitert skuleklasser til å ta opp poteter hos eit styremedlem i laget, og har invitert til skulelunsj for hele ungdomstrinnet m/landbruksquiz. Siste året kom laget med innspel på kandidatar både til Kulturlandskapsprisen og til kommunal pris.

Ørskog Bondelag har også engasjert seg i å få meir av det trykte materiellet i Bondelaget på nynorsk, og har kome med uttale til fylkesbondelaget om RMP-ordninga, som førte til at det vart sett i gang eit omfattande arbeid på fylkesplan med evaluering av RMP.

Styret M&R Bondelag

Gjenvalg i fylkesstyret

Hele styret i Møre og Romsdal Bondelag ble gjenvalgt på årsmøtet i Molde 3. mars. I en uttale påpeker fylkesårsmøtet at en kan spørre seg om det negative klimafokuset på drøvtyggerne er riktig dimensjonert i oljenasjonen Norge.

Styret M&R Bondelag

Gjenvalg i styret i M&R Bondelag

Hele fylkesstyret ble gjenvalgt på årsmøtet 4. mars 2017. Fylkesårsmøtet sier i en uttale at landbrukspolitikk handler om mye mer enn kilo kjøtt og liter melk. 180 personer deltok på konferansen landbruk skaper mangfold i forkant av årsmøtet.

Oddvar Mikkelsen

Vil ha fokus på nytteeffektivt jordbruk

- Å si at svaret på jordbrukets utfordringar er at politikken skal ha hovudfokus på kostnadseffektivt jordbruk blir eit god dag mann økseskaft-svar. Vi må i staden fokusere på det jordbruket som gir størst nytteeffekt for samfunnet, og innføre begrepet nytteeffektivt jordbruk, meiner fylkesleiar Oddvar Mikkelsen.

Bondelagets bondevettpris

Bondevettprisen for prosjekt Norges matfat

Lene og Øyvind Havåg fra Herøy i Møre og Romsdal skal spise utelukkende norsk mat i ett år. For dette ble de tildelt Bondelagets bondevettpris på næringskonferansen i Molde 3. mars.

Molde Bondelag kåret til Aktivt Lokallag

Molde Bondelag ble på fylkesårsmøtet kåret til Aktivt Lokallag i Møre og Romsdal Bondelag. Avtroppende fylkesleder Inge Martin Karlsvik overrekte vandrepremien, trekofferten, til leder i Molde Bondelag, Kjersti Fløystad Ellingsgård og styremedlem Sverre Solli.

Fylkesstyret 2016 Møre og Romsdal Bondelag (Arild Erlien)

Oddvar Mikkelsen ny fylkesleiar

Oddvar Mikkelsen frå Surnadal vart på årsmøtet i Molde 5. mars valt til ny fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag etter Inge Martin Karlsvik, Eide, som hadde sagt fra seg attval etter seks år som fylkesleiar og 11 år i styret.

Frykter løsdriftskravet

Avtroppende fylkesleder Inge Martin Karlsvik sa i sin tale til fylkesårsmøtet at en gjennomføring av løsdriftskravet kan føre til at mange av de 500 båsfjøseierne i Møre og Romsdal vil velge å hoppe av lasset. - Jeg er sikker på at dette blir tidenes største rasjonalisering av norsk melkeproduksjon. De blå-blå sin rasjonaliseringspolitikk vil bare være en lett bris i sammenligning.

Oddvar Mikkelsen leiarkandidat i M&R Bondelag

Oddvar Mikkelsen (biletet) frå Surnadal er innstilt til leiarvervet i Møre og Romsdal Bondelag etter Inge Martin Karlsvik, Eide, som har sagt frå seg attval etter seks år som fylkesleiar.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
26
September

Styremøte M&R Bondelag

Torsdag
04
Oktober

Styretur M&R Bondelag

Onsdag
21
November

Tema- og skattekurs for regnskapskontor

Kristiansund

Våre samarbeidspartnere