Oddvar Mikkelsen leiarkandidat i M&R Bondelag

  • Tips en venn om denne siden

Oddvar Mikkelsen (biletet) frå Surnadal er innstilt til leiarvervet i Møre og Romsdal Bondelag etter Inge Martin Karlsvik, Eide, som har sagt frå seg attval etter seks år som fylkesleiar.

Oddvar Mikkelsen (t.v.) er innstilt som ny fylkesleiar etter Inge Martin Karlsvik(t.h.). Her frå styret sitt besøk i 2011 på kraftverket som Oddvar Mikkelsen har bygd på heimgarden i Sunradal. (Foto: Arild Erlien).Oddvar Mikkelsen er 41 år, og driv med mjølkeproduksjon i samdriftsfjøs på heimgarden i Surnadal. Han er tidlegare mangeårig leiar i Surnadal Bondelag, og har vore styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag det siste året.

Gunnhild Overvoll, Stranda, er foreslått attvalt som nestleiar i Møre og Romsdal Bondelag. Også Anne Katrine Jensen, Gjemnes og Odd Helge Gangstad, Midsund, har takka nei til attval. Som nye styremedlemmer er foreslått Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta og Vegard Smenes, Averøy. Petter Melchior, Norddal, er ikkje på val til styret i år.

Inge Martin Karlsvik går ut etter 11 år i fylkesstyret, av desse 6 år som leiar og 2 år som nestleiar. Anne Katrine Jensen takkar også av etter 11 år i styret. Odd Helge Gangstad vart valt til styremedlem på årsmøtet i 2012, og gjekk ut av styret i oktober sist haust då han vart ny ordførar i Midsund.

Som nye varamedlemmer til fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag er foreslått Marte Halvorsen, Halsa,som første vara og møter da fast i styret, Rita Dyrnes Flatvad, Sunndal, som andre vara, og attval av Tore Våde, Volda, som tredje vara.

Oddvar Tynes, Stranda, tek attval som ordstyrar i årsmøtet.

Konferanse med 200 deltakarar

Fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag blir halde på Alexandra Hotell i Molde 4. og 5. mars. I forkant av årsmøtet blir næringskonferansen ”Bondens trengs” halde på dagtid fredag for heile landbruket i Møre og Romsdal. Det er venta nærare 200 deltakarar til konferansen. Konferansen er ein del av fylkesårsmøta i faglaga. Arrangørane Bondelaget, Småbrukarlaget og Fylkesmannen vil samle flest mulig bønder, rådgjevarar, forvaltning, politikarar og andre som har eit varmt hjerte for norsk landbruk.

Konferansier og ein av innleiarane er Gaute Grøtta Grav frå Rauma og Farmen på TV2.

Andre innleiarar er styremedlem i Norges Bondelag, Arnstein Røyneberg, og styremedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Oddvar Vigdenes.

Bøndene Marte Halvorsen, Halsa, Eystein Opdøl, Sunndal og Magnhild Vik, Rauma, vil beskrive situasjonen sett frå grasrota.

Korleis aukar vi matproduksjonen i Møre og Romsdal skal Rose Bergslid frå Nibio, Sverre Heggset frå Landbruk Nordvest og Christian Anton Smedshaug frå Agri Analyse prøve å svare på.

Representantar frå dei politiske partia avsluttar næringskonferansen med diskusjon om korleis vi motiverer bøndene til framleis innsats og korleis vi rekrutterer ungdomen inn i næringa.

Program for næringskonferansen - klikk her

 

Styret M&R Bondelag

Gjenvalg i fylkesstyret

Hele styret i Møre og Romsdal Bondelag ble gjenvalgt på årsmøtet i Molde 3. mars. I en uttale påpeker fylkesårsmøtet at en kan spørre seg om det negative klimafokuset på drøvtyggerne er riktig dimensjonert i oljenasjonen Norge.

Styret M&R Bondelag

Gjenvalg i styret i M&R Bondelag

Hele fylkesstyret ble gjenvalgt på årsmøtet 4. mars 2017. Fylkesårsmøtet sier i en uttale at landbrukspolitikk handler om mye mer enn kilo kjøtt og liter melk. 180 personer deltok på konferansen landbruk skaper mangfold i forkant av årsmøtet.

Oddvar Mikkelsen

Vil ha fokus på nytteeffektivt jordbruk

- Å si at svaret på jordbrukets utfordringar er at politikken skal ha hovudfokus på kostnadseffektivt jordbruk blir eit god dag mann økseskaft-svar. Vi må i staden fokusere på det jordbruket som gir størst nytteeffekt for samfunnet, og innføre begrepet nytteeffektivt jordbruk, meiner fylkesleiar Oddvar Mikkelsen.

Bondelagets bondevettpris

Bondevettprisen for prosjekt Norges matfat

Lene og Øyvind Havåg fra Herøy i Møre og Romsdal skal spise utelukkende norsk mat i ett år. For dette ble de tildelt Bondelagets bondevettpris på næringskonferansen i Molde 3. mars.

Molde Bondelag kåret til Aktivt Lokallag

Molde Bondelag ble på fylkesårsmøtet kåret til Aktivt Lokallag i Møre og Romsdal Bondelag. Avtroppende fylkesleder Inge Martin Karlsvik overrekte vandrepremien, trekofferten, til leder i Molde Bondelag, Kjersti Fløystad Ellingsgård og styremedlem Sverre Solli.

Fylkesstyret 2016 Møre og Romsdal Bondelag (Arild Erlien)

Oddvar Mikkelsen ny fylkesleiar

Oddvar Mikkelsen frå Surnadal vart på årsmøtet i Molde 5. mars valt til ny fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag etter Inge Martin Karlsvik, Eide, som hadde sagt fra seg attval etter seks år som fylkesleiar og 11 år i styret.

Frykter løsdriftskravet

Avtroppende fylkesleder Inge Martin Karlsvik sa i sin tale til fylkesårsmøtet at en gjennomføring av løsdriftskravet kan føre til at mange av de 500 båsfjøseierne i Møre og Romsdal vil velge å hoppe av lasset. - Jeg er sikker på at dette blir tidenes største rasjonalisering av norsk melkeproduksjon. De blå-blå sin rasjonaliseringspolitikk vil bare være en lett bris i sammenligning.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
26
September

Styremøte M&R Bondelag

Torsdag
04
Oktober

Styretur M&R Bondelag

Onsdag
21
November

Tema- og skattekurs for regnskapskontor

Kristiansund

Våre samarbeidspartnere