Gjenvalg i M&R Bondelag

  • Tips en venn om denne siden

På fylkesårsmøtet i Molde 8. mars var det gjenvalg til alle verv i fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag. Inge Martin Karlsvik, Eide, ble gjenvalgt som fylkesleder.

Hele fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag ble gjenvalgt. Foran nestleder Anne Katrine Jensen, Gjemnes og leder Inge Martin Karlsvik, Eide. Bak f.v. Odd Helge Gangstad, Midsund, Gunnhild Overvoll, Stranda, Arne Rekkedal, Ørsta og Trond Malmedal, Fræna (Foto: Arild Erlien).Det var gjenvalg av nestleder Anne Katrine Jensen, Gjemnes og av styremedlem Odd Helge Gangstad, Midsund.

Styremedlemmene Gunnhild Overvoll, Stranda og Arne Rekkedal, Ørsta, var ikke på valg til styret i år.

Også varamedlemmer til styret fikk fornyet tillit: 1.vara Trond Malmedal, Fræna, 2.vara Petter Melchior, Norddal og 3..vara Oddvar Mikkelsen, Surnadal.

Fylkesleder Inge Martin Karlsvik (t.v.) og ordfører i årsmøtet, Oddvar Tynes (Foto: Arild Erlien).Ordstyrer i årsmøtet, Oddvar Tynes, Stranda og varaordstyrar Ivar Aae, Averøy, ble gjenvalgt.

Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag i juni 2014:

Arne Rekkedal, Ørsta

Gunnhild Overvoll, Stranda

Anne Katrine Jensen, Gjemnes

Odd Helge Gangstad, Midsund

Trond Malmedal, Fræna

Petter Melchior, Norddal

Varautsendinger til årsmøtet Norges Bondelag i nummerorden

1. Oddvar Mikkelsen, Surnadal

2. Vegard Smenes, Averøy

3. Tore Våde, Volda

4. Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal

5. Grete Skar Misfjord, Vestnes

6. Organisasjonssjefen i M&R Bondelag

 

Valnemnda består av:(I parantes funksjonstid)::

Hans Frafjord, Vestnes (leder) (2013/2014/2015)

Geir Hole, Ørsta (2013/2014/2015)

Birgit Oline Kjerstad, Haram (nestleder) (2014/2015/2016)

Jens Kristian Eikrem, Tingvoll (2014/2015/2016)

Bente Bjerkeset Solenes, Gjemnes (2015/2016/2017)

Varamedlemmer til valgnemnda:

Søren Johan Øveraas, Vestnes

Inge Moen, Vanylven

Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal

Nærmere 80 utsendinger og gjester deltok på fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag i Molde 7. og 8. mars (Foto: Arild Erlien)

Les også:

Fylkesleders tale – klikk her

Bonden har verdens viktigste yrke

Styret M&R Bondelag

Gjenvalg i fylkesstyret

Hele styret i Møre og Romsdal Bondelag ble gjenvalgt på årsmøtet i Molde 3. mars. I en uttale påpeker fylkesårsmøtet at en kan spørre seg om det negative klimafokuset på drøvtyggerne er riktig dimensjonert i oljenasjonen Norge.

Styret M&R Bondelag

Gjenvalg i styret i M&R Bondelag

Hele fylkesstyret ble gjenvalgt på årsmøtet 4. mars 2017. Fylkesårsmøtet sier i en uttale at landbrukspolitikk handler om mye mer enn kilo kjøtt og liter melk. 180 personer deltok på konferansen landbruk skaper mangfold i forkant av årsmøtet.

Oddvar Mikkelsen

Vil ha fokus på nytteeffektivt jordbruk

- Å si at svaret på jordbrukets utfordringar er at politikken skal ha hovudfokus på kostnadseffektivt jordbruk blir eit god dag mann økseskaft-svar. Vi må i staden fokusere på det jordbruket som gir størst nytteeffekt for samfunnet, og innføre begrepet nytteeffektivt jordbruk, meiner fylkesleiar Oddvar Mikkelsen.

Bondelagets bondevettpris

Bondevettprisen for prosjekt Norges matfat

Lene og Øyvind Havåg fra Herøy i Møre og Romsdal skal spise utelukkende norsk mat i ett år. For dette ble de tildelt Bondelagets bondevettpris på næringskonferansen i Molde 3. mars.

Molde Bondelag kåret til Aktivt Lokallag

Molde Bondelag ble på fylkesårsmøtet kåret til Aktivt Lokallag i Møre og Romsdal Bondelag. Avtroppende fylkesleder Inge Martin Karlsvik overrekte vandrepremien, trekofferten, til leder i Molde Bondelag, Kjersti Fløystad Ellingsgård og styremedlem Sverre Solli.

Fylkesstyret 2016 Møre og Romsdal Bondelag (Arild Erlien)

Oddvar Mikkelsen ny fylkesleiar

Oddvar Mikkelsen frå Surnadal vart på årsmøtet i Molde 5. mars valt til ny fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag etter Inge Martin Karlsvik, Eide, som hadde sagt fra seg attval etter seks år som fylkesleiar og 11 år i styret.

Frykter løsdriftskravet

Avtroppende fylkesleder Inge Martin Karlsvik sa i sin tale til fylkesårsmøtet at en gjennomføring av løsdriftskravet kan føre til at mange av de 500 båsfjøseierne i Møre og Romsdal vil velge å hoppe av lasset. - Jeg er sikker på at dette blir tidenes største rasjonalisering av norsk melkeproduksjon. De blå-blå sin rasjonaliseringspolitikk vil bare være en lett bris i sammenligning.

Oddvar Mikkelsen leiarkandidat i M&R Bondelag

Oddvar Mikkelsen (biletet) frå Surnadal er innstilt til leiarvervet i Møre og Romsdal Bondelag etter Inge Martin Karlsvik, Eide, som har sagt frå seg attval etter seks år som fylkesleiar.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
26
September

Styremøte M&R Bondelag

Torsdag
04
Oktober

Styretur M&R Bondelag

Onsdag
21
November

Tema- og skattekurs for regnskapskontor

Kristiansund

Våre samarbeidspartnere