Gjenvalg i fylkesstyret

  • Tips en venn om denne siden

Styret i Møre og Romsdal Bondelag 2018/2019. Foran f.v.: fylkesleder Oddvar Mikkelsen, Surnadal, nestleder Gunnhild Overvoll, Stranda og styremedlemmene Vegard Smenes, Averøy, Petter Melchior, Norddal og Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta. Bak f.v.: varamedlemmene Marte Halvorsen, Halsa, Konrad Johan Kongshaug, Averøy og Anna Håland Berget, Rauma (Foto: Arild Erlien).

Hele styret i Møre og Romsdal Bondelag ble gjenvalgt på årsmøtet i Molde 3. mars. I en uttale påpeker fylkesårsmøtet at en kan spørre seg om det negative klimafokuset på drøvtyggerne er riktig dimensjonert i oljenasjonen Norge.

Bondelagsårsmøtet samlet 70 utsendinger og gjester fra hele fylket på Scandic Seilet Hotell i Molde fredag 2. og lørdag 3. mars.

Samlinga startet med næringskonferanse fredag formiddag, før årsmøtet om ettermiddagen behandlet årsmelding, regnskap, arbeidsplan og budsjett.

Lørdag holdt Oddvar Mikkelsen fylkesleders tale. Styremedlem i Norges Bondelag, Birte Usland, Vest-Agder, innledet om aktuelle faglige- og organisasjonsmessige utfordringer og muligheter for Bondelaget. Disse to talene dannet grunnlag for en god og lang generaldebatt, der mange utsendinger og gjester deltok med gode innspill og kommentarer.

Styremedlem i Norges Bondelag, Birte Usland og fylkesleder Oddvar Mikkelsen (Foto: Arild Erlien).Gjenvalg

Hele fylkesstyret ble gjenvalgt.

Leder: Oddvar Mikkelsen, Surnadal (Gjenvalg)

Nestleder: Gunnhild Overvoll, Stranda (Gjenvalg)

Styremedlem: Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta (Gjenvalg)

Styremedlem: Vegard Smenes, Averøy (Gjenvalg)

Styremedlem: Petter Melchior, Norddal (Ikke på valg)

1. vara: Marte Halvorsen, Halsa (Gjenvalg)

2. vara: Konrad Johan Kongshaug, Averøy (Ny)

3. vara: Anna Håland Berget, Rauma (Ny)

 

 

 

Drøvtygging, klima og kretsløp

I en uttale påpeker årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag at sauen, kua og andre drøvtyggere fremstilles som et stort problem i klimadebatten. Dette til tross for at drøvtyggerne har vært en del av kretsløpet i titusenvis av år. I Norge har disse dyra omgjort urter, gras og kratt til livsviktige produkter som melk, kjøtt og ull siden yngre steinalder. Samtidig har de produsert gjødsel til nye planteavlinger. De bidrar til stor verdiskaping, sysselsetting, bosetting over hele landet, næringsutvikling og former det kulturlandskapet vi som bor her og tilreisende setter stor pris på. Man kan spørre seg om det negative klimafokuset på drøvtyggerne er riktig dimensjonert i oljenasjonen Norge.

Tall fra Avinor viser sterk økning i flytrafikken fra Gardermoen. Fra dagens 25 millioner passasjerer kan en ny terminal/rullebane øke trafikken til 65 millioner passasjerer årlig på sikt. Tur/retur London tilsvarer klimagassutslipp fra et gjennomsnittlig årsforbruk per person av rødt kjøtt.

Rapporterte utslipp fra norsk olje- og gassvirksomhet kommer fra utvinning og prosessering, og tallet er 15,1 millioner tonn CO2 – ekvivalenter (2015). Når denne produksjonen fra norsk sokkel brukes frigis om lag 690 millioner tonn CO2 – ekvivalenter. Bondelaget påpeker at til sammenligning er jordbrukets utslippstall (2015) 4,5 millioner tonn CO2 – ekvivalenter.

Produksjon av mat fører – i større eller mindre grad – til utslipp av klimagasser. Gjennom det nasjonale prosjektet «klimasmart landbruk» jobber en samlet næring for at utslippene fra landbruket skal bli så lave som mulig. God utnytting av næringsstoff gir lave utslipp av klimagasser. Det handler om å utnytte tilgjengelige ressurser best mulig. Det handler om å tenke kretsløp i alt vi gjør. Årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag mener drøvtyggerne har en naturlig plass i kretsløpet.

175 deltok på konferanse

Klimapolitikk og med spesielt fokus på drøvtyggerne, var også hovedtema på næringskonferansen med 175 deltakere som ble holdt i forkant og som en del av fylkesårsmøtet fredag. Et av spørsmålene som ble drøftet var om redusert forbruk av rødt kjøtt er et fornuftig klimatiltak.

Faglagene og Fylkesmannen arrangerer denne årlige møteplassen der hele landbruket i fylket samles til dialog og inspirasjon. Deltakere var bønder, rådgivere, forvaltning, politikere og andre som har et varmt hjerte for norsk landbruk.

Journalist og forfatter Anne Karin Sæther, holdt foredrag om oljenasjonen Norge og klimaendringer. Styremedlem i Norges Bondelag, Birte Usland, presenterte klimasmart matproduksjon, og nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Elin Bergerud, snakket om landbruk og klima. Biolog, journalist og forfatter Anna Blix ga en hyllest til sauen, mens husdyrforsker ved NMBU, Bente Aspeholen Åby, fortalte om det store drøvtyggerperspektivet.

 

Fra venstre: Birte Usland, Elin Bergerud, Anne Karin Sæther,.Anna Blix og Bente Aspeholen Åby.

Erik Olufsen (t.v.), Eli Sjåstad og Odd Bjarne Bjørdal.På konferansen fortalte tre bønder om egen drift. Melkebonde Erik Olufsen i Aure om at vi må drive der jorda er, melkesamdriftsbonde Eli Sjåstad i Ørskog om at det er vi som må løse det, og sau- og storfekjøttprodusent Odd Bjarne Bjørdal i Ørsta om lokal ressursutnytting.

Samlinga ble avsluttet med politikerdiskusjon om drøvtygging, klima og kretsløp mellom Knut Flølo (Frp), Dag Olav Tennfjord (H), Steinar Reiten (KrF), Pål Farstad (V), Jenny Klinge (Sp), Else-May Botten Ap), Yvonne Wold (SV).

Fra venstre: Knut Flølo (Frp), Dag Olav Tennfjord (H), Steinar Reiten (KrF), Jenny Klinge (Sp), Else-May Botten Ap), Yvonne Wold (SV) og Pål Farstad (V) (Foto: Arild Erlien)

Styret M&R Bondelag

Gjenvalg i styret i M&R Bondelag

Hele fylkesstyret ble gjenvalgt på årsmøtet 4. mars 2017. Fylkesårsmøtet sier i en uttale at landbrukspolitikk handler om mye mer enn kilo kjøtt og liter melk. 180 personer deltok på konferansen landbruk skaper mangfold i forkant av årsmøtet.

Oddvar Mikkelsen

Vil ha fokus på nytteeffektivt jordbruk

- Å si at svaret på jordbrukets utfordringar er at politikken skal ha hovudfokus på kostnadseffektivt jordbruk blir eit god dag mann økseskaft-svar. Vi må i staden fokusere på det jordbruket som gir størst nytteeffekt for samfunnet, og innføre begrepet nytteeffektivt jordbruk, meiner fylkesleiar Oddvar Mikkelsen.

Bondelagets bondevettpris

Bondevettprisen for prosjekt Norges matfat

Lene og Øyvind Havåg fra Herøy i Møre og Romsdal skal spise utelukkende norsk mat i ett år. For dette ble de tildelt Bondelagets bondevettpris på næringskonferansen i Molde 3. mars.

Molde Bondelag kåret til Aktivt Lokallag

Molde Bondelag ble på fylkesårsmøtet kåret til Aktivt Lokallag i Møre og Romsdal Bondelag. Avtroppende fylkesleder Inge Martin Karlsvik overrekte vandrepremien, trekofferten, til leder i Molde Bondelag, Kjersti Fløystad Ellingsgård og styremedlem Sverre Solli.

Fylkesstyret 2016 Møre og Romsdal Bondelag (Arild Erlien)

Oddvar Mikkelsen ny fylkesleiar

Oddvar Mikkelsen frå Surnadal vart på årsmøtet i Molde 5. mars valt til ny fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag etter Inge Martin Karlsvik, Eide, som hadde sagt fra seg attval etter seks år som fylkesleiar og 11 år i styret.

Frykter løsdriftskravet

Avtroppende fylkesleder Inge Martin Karlsvik sa i sin tale til fylkesårsmøtet at en gjennomføring av løsdriftskravet kan føre til at mange av de 500 båsfjøseierne i Møre og Romsdal vil velge å hoppe av lasset. - Jeg er sikker på at dette blir tidenes største rasjonalisering av norsk melkeproduksjon. De blå-blå sin rasjonaliseringspolitikk vil bare være en lett bris i sammenligning.

Oddvar Mikkelsen leiarkandidat i M&R Bondelag

Oddvar Mikkelsen (biletet) frå Surnadal er innstilt til leiarvervet i Møre og Romsdal Bondelag etter Inge Martin Karlsvik, Eide, som har sagt frå seg attval etter seks år som fylkesleiar.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
26
September

Styremøte M&R Bondelag

Torsdag
04
Oktober

Styretur M&R Bondelag

Onsdag
21
November

Tema- og skattekurs for regnskapskontor

Kristiansund

Våre samarbeidspartnere