REINT TIL 17 MAI

Bamble bondelag oppfordrer alle våre medlemmer til å ta en ryddesjau på plast og anna gårdsavfall nå før nasjonaldagen.
Ikke la gammel rundballeplast, ødelagte rundballer og utrangert materiell ligge å slenge rundt omkring.

                                                            

                                                                                    

                                               EN RYDDIG GÅRD ER ET GODT BILDE UTAD.