Jegermøte på Rønholt:

 

Vi inviterer dere til Jegermøte på Rønholt mandag 21. september kl. 18.30

 

Program:

 

Også i år fokuserer vi på rovviltet og har fått to foredragsholdere som skal prate om rovviltforvaltning sett ut fra to litt forskjellige utgangspunkt og organisasjonstilknytning.

 

Runar Rugtvedt: Rovviltforvaltning sett ut i fra NJFF sitt ståsted og bruk av sosiale medier i forhold til utøvelse av jakt.

 

Telemark Bondelag: Rovviltforvaltning sett ut i fra grunneieres perspektiv og samarbeid mellom grunneiersiden og jegere.

 

Det blir som vanlig tid til en god kaffe- og matpause og salg av lodder.

 

Velkommen alle jaktinteresserte til en hyggelig og interessant kveld!