Til medlemmene i Bamble BondelagLogo.jpg

 

 

Sted og tid:     Telemarksvingen 30 oktober 2014 kl 19:00

 

 

 

Innkalling til årsmøte

 

 

Sakliste:

1. Åpning ved leder

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Valg av møteleder

4. Valg av referent og to til å skrive under protokollen

5. Årsmelding

6. Regnskap (legges fram på årsmøtet)

7. Innkomne saker

8. Arbeidsplan for kommende arbeidsår

9. Valg i henhold til lovene (valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet)

a. leder (for 1 år)

b. to styremedlemmer (for 2 år)

c. tre varamedlemmer i nummerorden (for 1 år)

d. utsendinger til årsmøte i fylkesbondelaget (i tillegg til leder), m/varautsending

e. to revisorer

f. valgkomite

 

Saker som ønskes behandlet under pkt. 7 skal være innkommet til leder, Erik (97072702/ er-dahl2@online.no), senest 8 dager før årsmøtet.

 

Det blir en politisk debatt før årsmøtet sammen med Eidanger Bondelag. Telemark Høyre og et av regjeringens støttepartier møter.

 

Telemark Bondelag deltar med orientering om aktuelle saker.

 

Det vil bli servert lapskaus, kake og kaffe. Påmelding innen 27.10 til

 

Jannicke H. Stokke

938 95 558

Jannicke_holmgren@hotmail.com

 

 

 Vel møtt!

 

 

 

STYRET