Jan Kjell Rugtvedt er eier og driver av Meny Stathelle.  Som selger av det vi bønder produserer har han vist stor forståelse for at bonden må og skal ha rettferdig betalt for sine varer. Det er svært viktig for primærnæringa med kontakter gjennom hele kjeden, fra bås til bord.

 

Da Bamble Bondelag sammen med Gjerpen og Solum Bondelag ,Eidanger Bondelag og Bygdeungdomslaget hadde aksjon med salg av varer til bondens pris, stilte Jan Kjell velvillig areal til disposisjon utenfor butikken selv om vi solgte samme varer som Meny.