Bamble Bondelag på todagers kurs i landbrukspolitikk i Oslo

 

Lars Fredrik Stuve fra Norske Felleskjøp som foredrar om korn og kraftforpolitikk på bildet.

Lars Petter Bartnes ,leder i NB innleda med,  Landbrukspolitikk -fundamentet i norsk landbruk.  Ellers var temaene på kurset, internasjonal mat og handelspolitikk, eiendomspolitikk knytta til landbrukspolitikk, tollvern, samvirke i verdikjeden, årets jordbruksforhandlinger, landbrukets rolle i bygdeutvikling, markedsreguleringsordningen, bioøkonomi og korn –og kraftforpolitikken.

Mange spennende temaer med gode foredragsholdere , så da får vi håpe vi står litt bedre rustet i neste diskusjon.