Årsmøte Telemark Bondelag 2014

Av Erik Dahl

 

Årsmøte var på Bø hotell fredag 7 og lørdag 8 mars. Bamble var godt representert ved Synne som møtte fra Norges Bondelag, Morten fra Telemark Bondelag og Jannicke og Erik fra Bamble Bondelag

Tema fredag var «Bonde-et skjellsord eller et tøft yrke?»  En debatt om omdømmebygging på en ny måte. Jannicke Holmgren ,Morten Rogn og Gunleik Mæland fra Flatdal hadde sammen laga en veldig inntresang innledning som de presenterte på en flott måte. Hvordan bruke sosiale medier ,hvordan det er å være ung bonde og tillitsvalgt og det å framsnakke bonden var og  en del av foredraget.  Etterpå var det debatt  om temaet ,  behovet for bedre økonomi i landbruket blei og understreket.

Årsmøtesakene var på lørdag. Trine Hasvang Vaag møtte fra Norges Bondelag  og presenterte sammen med Synne tanker og planer om aksjonsberedskap i forbindelse med årets jordbruksoppgjør.  I lederens tale var Kjell  Sølverød  innom fredagens tema samt det meste av Telemark landbrukets utfordringer . Vi vil gjerne gi honnør til han og styret  for spesielt arbeidet  mot det politiske miljøet , arbeidet for å styrke Søve og en klart nullvisjon for ulv. Debatten som fulgte viser at det trengs et økonomisk løft for hele landbruket, og at det var ei usikker tid med mange endringer føre oss. Ann Kristin Teksle som nestleder i TB styrte årsmøtedagene med sikker hånd.

Kjell Sølverød  blei gjenvalgt som leder.  Gunleik Mæland rykka opp fra vara til fast styremedlem. Morten Rogn gjenvalgt for 2 nye år. Resten av tillitsvalgte finner dere på nettsiden til TB. Fantastisk morro  å reise på årsmøte med så mange unge fra eget lag som har så aktive roller.

 

 Kjell Sølverød i aksjon fra talestolen

 

Morten Rogn, Jannicke Holmgren og Gunleik Mælang forbreder seg på åpningsforedraget