ÅRSMELDING 2015                                                                                                                           

                                                                                                                      Bamble Bondelag

Tillitsvalgte i meldingsåret:

Styret:

            Leder:                          Erik Dahl                                                       

            Nestleder:                    Heidi Herum

            Kasserer:                      Ingvald Dahl                 

Sekretær:                    Jannicke Holmgren Stokke                                            

            Styremedlem:                Kristian Finmark

Varamedlemmer:            1. Tom Timland 2 Lars Aspeflaten jr

                                                          

Valgkomite:                                                                 

Ole Svein Høen (Leder)

Eivind Bergsland

Christer Halvorsen                                                                                                                                                                 

Bamble Landbruksforum:                                                                     

 

Erik Dahl
Kristian Finnmark

                                                          

 

Bamble Næringsforenings                                                                 Revisorer:

Klaus Rønholt rep Bamble bondelag                                                       Svein Inge Nyhus

Erik Dahl                                                                                             Tove Tangvald Ryd        

 

Styret i Bygdehuset:   

Morten Rogn (leder)                                                                             Repr. Bygdehuset:

                                                                                                          Kristian Finmark

                                                                                                          Jannicke Holmgren Stokke

                                                                                                          Ørnulv Thunes

Museets venner:                                                                

Ørnulv Thunes , Johs. Garstad

 

I året som har gått har Bamble Bondelag hatt følgende arr.:

30.10,14             Årsmøte 2014

15..11.14            Ungdomsdag/jaktdag for medlemmer under 30år

11.12.14             Julemøte m/juletallerken

 08.01.15            Juletrefest

  Januar              Regionsmøte; landbruksoppgjøret

  26.01.15            Landburkshelg Langesund, Erik holdt foredrag

  03.02.14            Studiering landbruksoppgjøret (Åby)

 11.02.14             Studiering Landbruksoppgjøret (århus)

   05.03.15            Kalvedag med Barnehagen

    Mars/april         Krankurs med oppkjøring

    27.03.14            Aksjon/stand Brotorvet og Downtown

    09.05.15            Kuslipp på Dahl

   16.08.15             Åpen gård (Sødtholtl)

  17.09.15             Griseslakting sammen med Rønholt Barnehage (Dahl)

  21.09.15             Jegerkveld rønholthallen

 

 

Vi har også levert juletre til Bamble Kirke

Vi har hatt 4 styremøter og 2 samarbeidsmøter ifm Åpen Gård

 

 

 

 

Sendte Høringer i år


* Friluftsplan

*Konsesjonsloven

*Prisregulering

*Markedsreguleringsordningen

 

Dette er noe av det vi har jobbet med i år

 

·         Kommunal kontakt,møte m ordfører

·         Medlem i kommunalutvalg for Friluftsplan

·         Erik har vært på 2 dagerskurs ifm Landbrukspolitikk

·         Erik og Jannicke har vært på kurs ang mediahåntering

·         Sendt brev til alle partiene ifm valget

·         Heidi har hatt info om landbruk og mat på Langesund ungdomskole

·         Arealplan Svartorkjær

·         Hatt samarbeid med barnehagen; levert kugjødsel til grønnsakshagen, sette poteter fra et av               våre medlemmer

·         Besøkt vest Bamble aldershjem

·         Vært aktive i lokalmiljøet, bygd image

·         Viltovergang E18

·         Vi har vært aktive og synlige på sosialemedier og nettsider

·         Vi har stått på stand under Dyrskun for Telemark Bondelag

·         Vi har møtt på ledermøte for Telemark Bondelag, Årsmøtet i Telemark Bondelag og regions                  møtene.

·         Vi har blitt valgt til årets lokallag i Telemark og Årets Lokalag av Norges Bondelag!!

 

 

 

 

 

 

Styret vil takke alle som har støttet opp om lagets aktiviteter i meldingsåret.