Tekstboks: BAMBLE BONDELAGÅRSMELDING 2014

 

Tillitsvalgte i meldingsåret:

 

Styret:

            Leder:                          Erik Dahl

            Nestleder:                    Ingvald Dahl

            Kasserer:                      John-Torbjørn Wingereid                                  

            Sekretær:                     Jannicke Holmgren Stokke                                            

            Styremedlem:                Kristian Finmark

           Varamedlemmer:            1. Tom Timland 2 Lars   Aspeflaten jr

                                                          

Festkomite:                                                                       Valgkomite:

            Ingvald Dahl                                                                             Lars Gustav Gjerstad

                                                                                                           Eivind Bergsland

                                                                                                           Ole Svein Høen

 

Bamble Landbruksforum:                                                                      

            Jon Torbjørn Wingereid

            Erik Dahl

                                                          

 

Bamble Næringsforenings                                                      Revisorer:

            Klaus Rønholt rep Bamble bondelag                                              Svein Inge Nyhus

                                                                                                          Tove Tangvald Ryd        

 

Styret i Bygdehuset:   

Morten Rogn (leder)                                                                             Repr. Bygdehuset:

                                                                                                          Kristian Finmark

                                                                                                          Jannicke Holmgren Stokke

                                                                                                          Ørnulv Thunes

Museets venner:                                                                

Ørnulv Thunes , Johs. Garstad

 

I året som har gått har Bamble Bondelag hatt følgende arr.:

24,10,13             Årsmøte 2013

27..11.13            Fagdag i grøfting

04.12.13             Inspirasjonsdag for Ammekuprodsenter

12.12.12             Julemøte m/juletallerken

09.01.13             Juletrefest

 20.01.14             Regionsmøte; landbruksoppgjøret

   Uke 5               Førstehjelpskurs

 03.02.14            Studiering landbruksoppgjøret (Åby)

 11.02.14             Studiering Landbruksoppgjøret (århus)

    Mars                Maskinførerbevis kurs

 12.03.14             Aksjon *Bondens pris*

     Mai                   Bondevenn

   10.05.14             Kuslipp på Dahl

   17.08.14             Åpen gård (Dahl)

   19.09.14             Griseslakting sammen med Rønholt Barnehage (Dahl)

     22.09.14            Rovviltkveld med Halvor Sveen

 

 

 

Sendte Høringer i år
 

 • Prisregulering landbrukseiendommer

 • Regional transportplan

 • Lovendrings forslag kulturminner

 • Viltovergang ny E 18

 

Dette er noe av det vi har jobbet med i år

 

 • Kommunal kontakt,møte m ordfører

 • Møte m banken ang driftskredittrenta

 • Kontakt m nye bønder

 • Besøkt vest Bamble aldershjem

 • Stilt på møte i Arendal ang merking av hjort

 • Bondevenn aksjon

 • Vært aktive i lokalmiljøet, bygd image

 • Opprettet facebookside og nettside slik at det er lettere for våre medlemmer å følge med på hva som skjer og hvile arrangementer vi har

 • Vi har møtt på ledermøte for Telemark Bondelag, Årsmøtet i Telemark Bondelag og regions møtene. På Årsmøtet holdt Jannicke H Stokke åpningsforedraget sammen med Morten Rogn og Gunnleik Mæland

 • Vi var representerte under aksjonen etter jordbruksforhandlingene i Oslo

 • Vi har blitt valgt til årets lokallag i Telemark

 

 

 

 

 

 

Styret vil takke alle som har støttet opp om lagets aktiviteter i meldingsåret.