Penger å spare på nye forsikringstilbud fra Bondelaget

  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag har etablert nye forsikringer for liv og helse, med markedets beste pris. Bjørn Gimming sparte 15 000 kroner på å bytte til Bondelagets nye kollektive personforsikringer.

Bonden er gården viktigste ressurs og som ung, nyetablert bonde med forsørgeransvar er man ekstra sårbar økonomisk om sykdommen eller ulykken skulle ramme. Mange opplever det som komplisert og dyrt å forsikre egen helse med individuelle forsikringer, og Norges Bondelag har erfart at mange av medlemmene har mangelfulle forsikringsdekninger.

Gjennom etableringen av nye kollektive personforsikringer og egen rådgiving har Bondelaget ønsket å bidra til at medlemmene skal få rett forsikringsdekning, til markedets beste pris. Det gir økonomisk trygghet for familien og gårdsdrifta, om man skulle bli rammet av en alvorlig sykdom eller ulykke.

Priseksempel: Bonde 33 år med følgende fem kollektive personforsikringer:

  • Bondelagets livsforsikring
  • Bondelagets Helsforsikring med behandlingsgaranti
  • Bondelagets Uforeforsikring
  • Bondelagets Ulykkesforsikring
  • Bondelagets Kritisk sykdom-forsikring 
  • Total pris kr. 278,- per mnd.

Nytt for medlemmer over 60 år

Etter mange henvendelser om å øke aldersgrensene, er det nå også gjort endringer slik at eldre medlemmer kan beholde sine personforsikringer også etter fylte 67 år. Men du må ta aktivt kontakt for å foreta endringa.

Bondelagets Personforsikringskontor

Forsikringene tegnes gjennom Bondelagets Personforsikringskontor, som tilbyr rådgiving innen forsikring av liv og helse for bønder og familien: Tlf. 22 05 46 00 eller post@bondelagsforsikring.no

I tillegg til de fem nevnte forsikringene over, kan vi tilby yrkesskadeforsikring for bonden selv og Barne- og ungdomsforsikring, slik at hele familien kan dekke sine behov.

Få presentasjon på lokallagsårsmøtet

Hvis lokallaget ønsker besøk på årsmøtet, for å få mer informasjon om Bondelagets utvidede forsikringstilbud for liv og helse, kan det meldes til Bondelaget på post@bondelaget.no.

 

Gry-Heidi Ruud-Wethal og Marius Amundsen Ruud-Wethal driver med smågrisproduksjon på Kløfta.

Ekstra viktig for unge bønder å forsikre seg

Grisebonde Gry-Heidi Ruud-Wethal vet godt at hun har et av Norges farligste yrker. Likevel tenkte hun ikke på å forsikre seg selv. Så investerte hun og mannen i nytt grisefjøs. Da tok hun grep.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere