Rabatt på privatprodukter

 • 20 % rabatt på alle privatprodukter, uavhengig av hvor mange du har
 • 28% rabatt på reiseforsikring privat
 • 28% rabatt på innbo privat
 • 36% rabatt på privat bilforsikring for unge medlemmer (16-30 år)

Rabatt på driftsprodukter

 • 40% rabatt på driftsprodukter hvis du også har private forsikringer i Gjensidige på bil og hus/hytte, og har grønn RM-score, det vil si har foretatt definerte skadeforebyggende grep (Trygg Bonde)
 • 27% rabatt på driftsprodukter hvis du også har private forsikringer i Gjensidige på bil og hus/hytte
 • 24% rabatt på driftsprodukter hvis du har minst 3 forsikringsprodukter i Gjensidige
 • 20% rabatt på driftsprodukter for alle som ikke faller inn i kategoriene nevnt over

Rabatt på produkter for tilleggsnæringer

 • 27% rabatt på næringsprodukter for virksomhet tilknyttet gården hvis du også har driftsforsikring og privatforsikringer på bil og hus/hytte i Gjensidige
 • 24% rabatt på næringsprodukter for virksomhet tilknyttet gården hvis du har minst 3 forsikringsprodukter i Gjensidige
 • 20% rabatt på næringsprodukter for virksomhet tilknyttet gården for alle som ikke faller inn i kategoriene nevnt over

Norges Bondelags Cyberforsikring

Fra 1. januar 2021 tilbyr Gjensidige Norges Bondelags Cyberforsikring. En cyberforsikring er en forsikring mot følgene av datakriminalitet. Med Norges Bondelags Cyberforsikring er du som bonde sikret IT-bistand og hjelp til å begrense skadevirkningene av et dataangrep. Forsikringen tilbys kun til medlemmer av Bondelaget. 

 

Les mer eller kontakt Gjensidige her