Kollektive personforsikringer for medlemmer

Som selvstendig næringsdrivende har ikke bonden samme forsikringsdekninger som ansatte, og må selv sørge for å forsikre eget liv og helse. Som viktigste person i drifta og med løpende forpliktelser som skal betjenes, er det viktig å ha forsikringsdekning som får deg raskt tilbake i jobb igjen ved en ulykke/sykdom eller dekker opp om du skulle være uheldig å få et varig tap av ervervsevne.

Norges Bondelag startet allerede på 50-tallet med å etablere kollektiv livsforsikring for medlemmer. Dette ga vesentlig lavere priser enn om medlemmene skulle forsikre seg individuelt. Seinere ble det utvidet med kollektiv ulykkesforsikring for voksne og barn. Nå har Bondelaget et komplett tilbud av kollektive personforsikringer til en gunstig pris for medlemmer. Hensikten er å gjøre personforsikring lettere tilgjengelig for bønder og bidra til at flere medlemmer velger å forsikre seg og sin familie. Bondelaget kan tilby følgende forsikringer:

  1. Bondelagets Yrkesskadeforsikring - for bonden selv
  2. Bondelagets Uføreforsikring
  3. Bondelagets Ulykkesforsikring
  4. Bondelagets Kritisk sykdomsforsikring
  5. Bondelagets Barne- og ungdomsforsikring
  6. Bondelagets Helseforsikring
  7. Bondelagets Livsforsikring

Bondelagets Personforsikringskontor

Bondelagets Personforsikringskontor kan i samarbeid med Landkreditt forsikring tilby rådgivning rundt forsikring av liv og helse for medlemmene, og formidle Bondelagets kollektive personforsikringer. Du kan lese mer på www.bondelagsforsikring.no eller kontakte oss på e-post: post@bondelagsforsikring.no og telefon 22 05 46 00.