Forsikringstilbud til medlemmer

  • Tips en venn om denne siden

Som medlem i Norges Bondelag får du tilbud om gunstige personforsikringer gjennom Bondelagets personforsikringskontor, og medlemsrabatter på privat- og landbruksforsikringer i Gjensidige.

Korona
Har du spørsmål om hva dine forsikringer dekker i forbindelse med pågående koronautbrudd henviser vi til ditt forsikringsselskaps hjemmesider hvor du til enhver tid vil finne oppdatert informasjon.

I artiklene under finner du mer informasjon om Bondelagets kollektive personforsikringer i Landkreditt forsikring og våre medlemsfordeler i Gjensidige forsikring.

For personlig rådgivning, tilbud på forsikringer eller spørsmål om hva dine forsikringer dekker gå direkte til:

Bondelagets personforsikringskontor

Gjensidige forsikring

Bondelagets personforsikringer

Innen personforsikringer, som handler om å forsikre liv og helse, har Bondelaget egne kollektive forsikringsordninger - der medlemmene forsikrer seg selv.

Medlemsrabatt privat- og landbruksforsikringer i Gjensidige

Norges Bondelag og Gjensidige har et langsiktig samarbeid om forsikringsfordeler for medlemmer i Bondelaget. Samarbeidet gjelder både pensjonssparing, privatforsikringer og landbruksforsikringer, der du som medlem i Bondelaget kan oppnå gode rabatter.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere