Cyberforsikring
Fra 1. januar 2021 kan du tegne Norges Bondelags Cyberforsikring i Gjensidige. Denne forsikringen er ny og tilbys kun til Bondelagets medlemmer som en forsikring mot følgene av datakriminalitet. Med Norges Bondelags Cyberforsikring er du som bonde sikret IT-bistand og hjelp til å begrense skadevirkningene av et dataangrep.

I artiklene under finner du mer informasjon om Bondelagets kollektive personforsikringer i Landkreditt forsikring og våre medlemsfordeler i Gjensidige forsikring.

For personlig rådgivning, tilbud på forsikringer eller spørsmål om hva dine forsikringer dekker gå direkte til:

Bondelagets personforsikringskontor

Gjensidige forsikring