Forsikringstilbud til medlemmer

 • Tips en venn om denne siden

Som medlem i Norges Bondelag får du tilbud om gunstige personforsikringer gjennom Bondelagets personforsikringskontor, og medlemsrabatter på privat- og landbruksforsikringer i Gjensidige.

Kollektive personforsikringer for medlemmer

Som selvstendig næringsdrivende har ikke bonden samme forsikringsdekninger som ansatte, og må selv sørge for å forsikre eget liv og helse. Som viktigste person i drifta og med løpende forpliktelser som skal betjenes, er det viktig å ha forsikringsdekning som får deg raskt tilbake i jobb igjen ved en ulykke/sykdom eller dekker opp om du skulle være uheldig å få et varig tap av ervervsevne.

Norges Bondelag startet allerede på 50-tallet med å etablere kollektiv livsforsikring for medlemmer. Dette ga vesentlig lavere priser enn om medlemmene skulle forsikre seg individuelt. Seinere ble det utvidet med kollektiv ulykkesforsikring for voksne og barn. Nå har Bondelaget et komplett tilbud av kollektive personforsikringer til en gunstig pris for medlemmer. Hensikten er å gjøre personforsikring lettere tilgjengelig for bønder og bidra til at flere medlemmer velger å forsikre seg og sin familie. Bondelaget kan tilby følgende forsikringer:

 1. Bondelagets Yrkesskadeforsikring - for bonden selv
 2. Bondelagets Uføreforsikring
 3. Bondelagets Ulykkesforsikring
 4. Bondelagets Kritisk sykdomsforsikring
 5. Bondelagets Barne- og ungdomsforsikring
 6. Bondelagets Helseforsikring
 7. Bondelagets Livsforsikring

Bondelagets Personforsikringskontor

Bondelagets Personforsikringskontor kan i samarbeid med Landkreditt forsikring tilby rådgivning rundt forsikring av liv og helse for medlemmene, og formidle Bondelagets kollektive personforsikringer. Du kan lese mer på www.bondelagsforsikring.no eller kontakte oss på e-post: post@bondelagsforsikring.no og telefon 22 05 46 00.

Privat- og landbruksforsikringer

Norges Bondelag og Gjensidige har et langsiktig samarbeid om forsikringsfordeler for medlemmer i Bondelaget. Samarbeidet gjelder både pensjonssparing, privatforsikringer og landbruksforsikringer, der du som medlem i Bondelaget kan oppnå gode rabatter.

 • For alle forsikringer oppnås 20 % medlemsrabatt om du har tre eller flere forsikringer i Gjensidige.
 • For landbruksforsikringer får du i tillegg 5 % rabatt som Bondelagsmedlem,
 • Hvis du også har forsikret landbruk, bil og hus eller hytte i Gjensidige får du ytterligere 4 % rabatt på landbruksforsikringene.

Om du i tillegg gjennomfører Gjensidiges risikosjekk og oppnår "grønn score" gis det ytterligere 16 % rabatt. Her er el-kontroll med varmesøkende kamera et sentralt tiltak.

Hvis du gjennomfører el-kontroll med termografering og lukker avvik, vil kunne motta 5 000 kroner i tilskudd fra Bondelaget. Alt du trenger å gjøre er å legge inn et kontonummer på «min side». Bondelaget mottar automatisk oversikt på hvem som utført kontrollen og utbetaler kvartalsvis.

Gry-Heidi Ruud-Wethal og Marius Amundsen Ruud-Wethal driver med smågrisproduksjon på Kløfta.

Ekstra viktig for unge bønder å forsikre seg

Grisebonde Gry-Heidi Ruud-Wethal vet godt at hun har et av Norges farligste yrker. Likevel tenkte hun ikke på å forsikre seg selv. Så investerte hun og mannen i nytt grisefjøs. Da tok hun grep.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
31
januar

Bonden og nasjonal kriseberedskap

Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo
Tirsdag
04
februar

AU-møte

Landbrukets hus
Onsdag
05
februar

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere