Korona
Har du spørsmål om hva dine forsikringer dekker i forbindelse med pågående koronautbrudd henviser vi til ditt forsikringsselskaps hjemmesider hvor du til enhver tid vil finne oppdatert informasjon.

I artiklene under finner du mer informasjon om Bondelagets kollektive personforsikringer i Landkreditt forsikring og våre medlemsfordeler i Gjensidige forsikring.

For personlig rådgivning, tilbud på forsikringer eller spørsmål om hva dine forsikringer dekker gå direkte til:

Bondelagets personforsikringskontor

Gjensidige forsikring