Politisk påvirkning

Som enkeltpersoner er det få av oss som når inn til de som har makta, men sammen kan vi flytte fjell!

  • Avtalepart i jordbruksoppgjøret
  • Sterke relasjoner til politikere
  • Sterk fagavdeling

En del av fellesskapet

Lokallagene er hjertet i organisasjonen og medlemmenes arena. Her kan en både løfte fram meninger, bygge fellesskap og sosialt nettverk.

  • Aktive lokallag
  • Faglig nettverk
  • Sosiale aktiviteter

Juridisk bistand

Som medlem kan du søke råd og veiledning hos våre egne advokater om blant annet juridiske spørsmål, regnskap og eierskifte.
 

Arkiv

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere