Vilkår - juridisk bistand

  • Tips en venn om denne siden

Vilkårene for bruk av våre juridiske tjenester er som følger:

Innledende telefonsamtaler er gratis for medlemmer av Norges Bondelag.

Konkrete saker som innebærer bistand ut over den innledende telefonsamtalen, salærberegnes. Fra 1. juni 2018 er timeprisen fra kr. 1 500 til kr. 1 800,- med tillegg av mva (for advokatfullmektiger kr 1 300,-). I tillegg kommer utlegg til reise, opphold etc.

  • Vi påtar oss oppdrag når vi har kapasitet og kompetanse til dette, resten henvises til våre samarbeidsadvokater. Vi tar ikke saker som strider mot Norges Bondelags ideologi eller saker der tvistemotparten er medlem av Norges Bondelag på det tidspunkt oppdraget starter.
     
  • Når vi påtar oss en sak bør du opplyse om ditt forsikringsselskap og polisenummer for å få bekreftet/avkreftet dekning av omkostningene (tvist). I de tilfeller tvisten er dekningsberettiget, beregnes det en egenandel fra kr. 4 000,- til kr. 10 000,- samt 20 % av overskytende beløp.

Vi påtar oss kurs og foredrag i den utstrekning vi har kapasitet og kompetanse til dette. Kostnaden for dette varierer ut ifra oppdragets omfang og lengde. Pris oppgis på forespørsel. 

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
januar

Kornkonferansen 2020

Oslo Kongressenter
Tirsdag
21
januar

Øko 2020

X Meeting Point,Hellerudsletta
Fredag
31
januar

Bonden og nasjonal kriseberedskap

Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo

Våre samarbeidspartnere