HUSK
Sørg for å sjekke og eventuelt kjøpe inn nødvendig sikkerhetsutstyr, som vernesko, hørselvern, støvmaske, og smittevernutstyr.

Det er flere ting du som bonde kan gjøre på din egen gård for å forebygge ulykker. Bonden er gårdens viktigste ressurs. Derfor er det viktig å sikre at du har en sikker arbeidsplass.

SE FØRSTEHJELPSVIDEO LENGER NED I SAKEN

Som bonde skal det være trygt å gå på jobb. Dessverre er det ikke alltid slik. Landbruket er en av de farligste sektorene når det kommer til arbeidsulykker

Egil Christopher Hoen, 1. nestleder Norges Bondelag

 

Sikkerhetsgjennomgang for en tryggere hverdag på gården

Som en ansvarlig bonde er det viktig å jevnlig gjennomgå driftsbygningen for å sikre at alt er i orden og se etter endringer som kan bidra til økt sikkerhet. Er det feil eller mangler som kan utgjøre en risiko for deg eller andre på gården? Ta deg tid til en grundig inspeksjon og vurder om det trengs forbedringer.Gode råd

Har du gjennomført din egenrevisjon? Vurder å ta en vernerunde for å identifisere potensielle risikofaktorer og sikre en trygg arbeidsplass. Les mer her: Forside - KSL 

En tilsvarende gjennomgang bør også utføres for maskinene. Sjekk om alt er i forskriftsmessig stand, og vurder om det er tiltak som kan gjøres for å forbedre arbeidsmiljøet både innenfor og rundt maskinene. Dette kan bidra til å redusere risikoen for ulykker og skader.

Videre er det viktig å forsikre seg om at alle forsikringer er i orden, både for deg selv, gården, familien og alt som hører med. Gjør deg kjent med dine bondelagsfordeler her. 

Husk å fokusere på sikkerheten til alle gårdens beboere, inkludert barna. Gjør bruk av belte i traktoren til en rutine i din arbeidshverdag, og ta regelmessige pauser for å unngå stress og unngå ulykker forårsaket av hastverk. Husk at "Jeg skulle bare..." dessverre er en vanlig årsak til ulykker i landbruket. Prioriter søvn, mat og unngå stress, selv i travle tider. En sikker gård er en tryggere gård for alle involverte.