Egenberedskap innebærer å være forberedt på å håndtere kriser og opprettholde driften under vanskelige forhold.

Som bonde har man ansvar for sin egen beredskap. Samtidig bidrar bønder over hele landet til nasjonal beredskap ved sin matproduksjon, og det er avgjørende at du som bonde har en plan hvis noe uforutsett skulle skje som gjør at man må ta i bruk tiltak for å opprettholde drifta. På denne måten kan vi si at bønder må tenke beredskap både på sine egne vegne, men at det også har betydning for hele befolkningen og den nasjonale beredskap. Bonden som en del av nasjonal beredskap ved økt nasjonal sjølforsyningsgrad, kan du lese mer om i Meld. St. 11 , mens videre på denne siden skal vi ta for oss nødvendig informasjon rundt din egen beredskap på gården og komme med tips til hvordan du kan begynne arbeidet.

Beredskapsplan

En beredskapsplan i landbruket er en systematisk og detaljert plan, utarbeidet med grunnlag i den enkelte gård og produksjon. Planen skal sikre opprettholdelse og kontinuitet i drifta, beskytte avlinger, dyr, eiendom og mennesker, samt redusere økonomiske tap.

En detaljert beredskapsplan bør omfatte prosedyrer for ulike typer nødsituasjoner, som for eksempel strømbrudd, flom, brann og tørke. Planen bør beskrive hvordan man beskytter avlinger, dyr og eiendom, samt hvordan man sikrer tilgang til nødvendige ressurser. God informasjon og maler til en beredskapsplan finner du i ditt kvalitetssystem i landbruket; KSL.

Norsk Landbruksrådgiving HMS tilbyr tilpasset rådgivning med hjelp til risikovurdering for din produksjon. Egenberedskap er essensielt for bønder for å håndtere uforutsigbare og potensielt ødeleggende hendelser. Ved å investere i robust infrastruktur, utvikle detaljerte beredskapsplaner, og opprettholde god kommunikasjon og forsikringsdekning, kan bønder bedre beskytte seg selv, sine avlinger, dyr og eiendom, samt sikre kontinuitet i driften under kriser.

Trening og øvelser: Regelmessige øvelser og trening kan forberede bønder, og også andre på gården som ansatte eller famille, på å reagere effektivt under en krise. Dette inkluderer evakueringsøvelser og simulering av nødsituasjoner. Se hvordan Vestland Bondelag gjennomførte ulike øvelser i år.

Sikre essensielle forsyninger til drifta

Strøm, vann, mat, medisiner og dyrefôr er eksempler på nødvendige forsyninger som kan være avgjørende for drifta på gården. For å sikre kontinuerlig strømforsyning under strømbrudd, kan det for eksempel være nødvendig med et eller flere nødaggregat. Aggregatene bør være kraftige nok til å drive kritiske systemer som for eksempel vanningsanlegg, ventilasjon, melkemaskiner eller kjølesystemer opp til 72 timer. Les råd fra TINE vedrørende strømtilgang og egenberedskap. Husk også at det er mulig å søke støtte fra Bærekraftfondet til innkjøp av enten traktor- eller dieselaggregat, les mer om kriteriene her.

Batterilagringssystemer kombinert med solcellepaneler kan også gi en bærekraftig kilde til strøm under lengre strømbrudd. Solcellepaneler kan lade batteriene i løpet av dagen, noe som forsterker bøndenes energiforsyning. Også det å ha store vanntanker og beholdere på gården kan sikre at bøndene har tilgang til vann til vanning og dyrehold i tilfelle avbrudd i vannforsyningen. I tillegg kan systemer for innsamling av regnvann bidra til å supplere vannforsyningen og redusere avhengigheten av eksterne kilder.

Kommunikasjon

 

  1. Kommunikasjonsutstyr: Pålitelig kommunikasjonsutstyr, som sikringsradioen, kan være avgjørende hvis vanlige telefonlinjer og mobilnett er nede. Så børst støv av sikringsradioen og lad den med jevne mellomrom, les mer her.
  2. Nettverk og samarbeid: Å bygge nettverk med naboer, lokale myndigheter og landbruksorganisasjoner kan gi ekstra støtte og ressurser under en krise. Gjør deg kjent med ditt Fylkeslag og ditt lokallag, hvis du ikke allerede har gjort det. Gjør deg også kjent med andre instanser, både lokalt og nasjonalt, som kan bistå deg hvis det skulle trengs.

Tilstrekkelig forsikring: Som bonde bør en sikre at man har tilstrekkelig forsikring som dekker avlinger, bygninger, utstyr, dyr og seg selv. Dette kan bidra til økonomisk gjenoppretting etter en katastrofe. Som Bondelagsmedlem har du flere medlemsfordeler, både innen personforsikringer og Landbruks- og tingforsikringer.