Fem råd for god bondehelse

Nødnummer

  • Brann 110
  • Politi 112
  • Ambulanse 113

Andre relevante telefonnummer 

  • Legevakt 116 117 
  • Mental helse hjelpetelefon 116 123
  • Mattilsynet 22 40 00 00
  • Giftinformasjonen 22 59 13 00
  • Alvorlig arbeidsulykke 73 19 37 00
  • Politi sentralbord - ditt politidistrikt/ikke direkte nødsituasjon: 02800
  • Din fastlege - en sykemelding kan utløse retten til avløser

Hvis du ikke finner hjelpen du lette etter på lista ovenfor, ta kontakt med oss og vi vil hjelpe deg videre. Sentralbordet kan nås på Tlf: 22 05 45 00.

Andre viktige ressurser

Avhengighet Blå Kors

NLR HMS krisebistand 

Norske landbrukstjenester -avløser i ditt område

Sjekk her om det er Bondens nettverk i ditt område

Kontakt NKS veiledningssenter for pårørende

AKAN - Forebygging og håndtering ved avhengighet

Produksjonsvikt?

Naturskadeerstatning?

Medlemmer i Norges Bondelag kan få råd og veiledning
om juridiske spørsmål, regnskap og eierskifter