Fra Trøndelag og nordover har forsommeren vært regntung og kald, noe som påvirker vekstsesongen. I de sørlige fylkene har det kommet svært lite nedbør i mai og så langt i juni. Nå som sommervarmen har kommet er det fare for tørkeskader i åker og eng.

Når været skaper utfordringer, har du mulighet til å søke om tilskudd. Eksempler på slike situasjoner er tørke, store nedbørmengder og flom. De som opplever produksjonssvikt av klimatiske årsaker, må dokumentere skadene, melde ifra til Landbrukskontoret, og selv melde inn skadene i altinn.

Bruk også rådgivingsapparatet hos varemottakere og fôrleverandører, for å finne de beste løsningene for egen gård.

Ta kontakt med kommunen

Foretak som kan dokumentere produksjonssvikt på grunn av klimatiske årsaker - som det ikke er mulig å sikre seg mot - kan søke om tilskudd ved produksjonssvikt. Søknadsfristen er 31.oktober.

Bønder som opplever vesentlig svikt i planteproduksjon på grunn av klimatiske forhold bør ta kontakt med landbrukskontoret allerede nå. Det er et vilkår for å kunne motta tilskudd ved produksjonssvikt at du har gitt kommunen melding om skade. Meldingen skal gis så snart skaden har oppstått eller vil kunne oppstå, slik at kommunen skal ha mulighet til å kontrollere arealet på et tidspunkt der klimaskaden kan påvises. Meldingen sendes ved å bruke Landbruksdirektoratets elektroniske meldeskjema, via Altinn.

Dokumenter skadene

Det er viktig å kunne dokumentere situasjonen. Gjør gjerne dette fortløpende med tekst og bilder. Før f.eks. en enkel dagbok der du dokumenterer årsakssammenhenger og tiltak du har gjort. Du finner mer informasjon og skjemaer på Landbruksdirektoratets nettsider.

Hva omfattes av ordningen?

Du kan søke tilskudd for:

  • Produksjonssvikt bær
  • Produksjonssvikt frukt
  • Produksjonssvikt grønnsaker
  • Porduksjonssvikt korn
  • Porduksjonssvikt poteter
  • Produksjonssvikt grovfôr i foretak med husdyr
  • Produksjonssvikt grovfôr slagsproduksjon
  • Produksjonssvikt honningproduksjon

Hva kan du få tilskudd til?

Tilskuddet beregnes etter tapt avling i kilo etter standardiserte nasjonale satser. En har en egenrisiko for de første 30 prosentene av tapet per vekstgruppe, og får kun tilskudd til tap utover dette.

For grovfôr, korn og annet frø til modning er taket for støtte 750 000 kroner per vekstgruppe, mens for frukt, bær, grønnsaker og poteter har et tak på 1,5 millioner kroner. Nedre grense for utbetaling av tilskudd er 5000 kroner.

Standardsatser for tilskudd ved klimabetinget produksjonssvikt finner du i § 13 i forskrift om staser for beregning av tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon (sats- og beregningsforskriften). Forskriften finner du HER