Som grunneier og næringdrivende må du forholde deg til et vell av lover og regler. Norges Bondelags avdeling for regnskap og juridisk service har ansatte med spesialkompetanse på regelverket innenfor regnskap, skatt og jus for landbruket. I tillegg har vi et landsomfattende nettverk av samarbeidende regnskapskontor, advokatkontor og takstmenn som står klar til å hjelpe deg når du trenger det.

Norges Bondelag arrangerer også en rekke kurs innenfor fagområdene regnskap, skatt og jus for landbruket. Se oversikt over våre kurstilbud her.

Som medlem i Norges Bondelag kan du få råd og veiledning via telefon innenfor fagområdene til de ansatte i avdeling for regnskap og juridisk service. Ved større oppdrag gjelder egne betingelser, les mer om dette her.