Spørsmål:

Jeg er en bonde som vurderer å gå sammen med noen naboer å starte samdriftsfjøs. Jeg skal sette opp nytt fjøs på min eiendom, og samdriften skal leie av meg. Dette kommer selvfølgelig til å koste en del, og ønsker selvfølgelig å få fradrag for inngående merverdiavgift. Er det noe jeg bør passe på?

Svar:

Fjøset du skal sette opp skal du ikke bruke i din egen næring, men leie ut. Du vil derfor i utgangspunktet ikke få fradrag for merverdiavgiften på tilsvarende måte som om du selv skulle ha brukt fjøset. Utleie av fast eiendom er nemlig unntatt fra merverdiavgiftsloven, og du vil derfor i utgangspunktet ikke ha rett på fradrag for inngående merverdiavgift. Du kan heller ikke fakturere leietaker for merverdiavgift. Men, det finnes unntak. I merverdiavgiftsloven er det gitt en bestemmelse (mval. § 2-3 første ledd) som innebærer at næringsdrivende kan frivillig registrere seg i merverdiavgiftsregisteret for utleie av fast eiendom, slik at man kan få fradrag for inngående merverdiavgift og fakturere leien med merverdiavgift. Er man ikke registret, får man ikke fradrag!

Det er et vilkår for registrering at virksomheten du leier ut til driver momspliktig virksomhet, og det er jo tilfellet i din sak. Videre må leieinntektene være over kr 50 000, med mindre du allerede driver avgiftspliktig virksomhet. Da vil du allerede ha oppnådd beløpsgrensen, og kan registrere deg uavhengig av om leieinntektene overskrider beløpsgrensen.

Selv om du allerede driver momspliktig virksomhet, må du særskilt søke om frivillig registrering for utleie av fast eiendom. Dette gjøres ved å fylle ut skjemaet ”Samordnet registermelding, Del 2 – Tillegg for Merverdiavgiftsregisteret”. I tillegg til skjemaet må du legge ved leieavtalen. Det er nemlig et vilkår for å bli frivillig registrert at man har en leieavtale med en som driver momspliktig virksomhet. Registreringen vil gjelde fra og med søknadsterminen. Dette gjelder også hvis man har årstermin. Det er mulig å søke tilbakegående avgiftsoppgjør innen terminen bygget er tatt i bruk, men det er klart best å registrere seg før man setter i gang når du har leietaker allerede. Da får du fradrag for inngående merverdiavgift fra første stund av. Registrerer man seg etter at utleien er i gang, vil man ikke ha rett på fradrag for inngående merverdiavgift på de kostnadene man har hatt før registreringen.