Takseringsreglene for 2019 finner du her

Det er ingen endringer i brutto leieverdi av kårbolig på gårdsbruk.