Godt kjennskap til regelverket og god planlegging er svært viktig for skogbrukerens økonomi. Manuset gir oversikt over skogbeskatning og økonomiske konsekvenser i den forbindelse. Her behandles ikke beskatning av landbruk generelt, men bare det som er spesielt for skogbruket.  

Manus er en oppdatering av manus fra 2016 hvor bl.a. regelverket rundt «tømmerkonto» er fyldigere beskrevet og alt vedr. gjennomsnittsligning er fjernet.

Vi gjør oppmerksom på at flere detaljer rundt det nye regelverket enda ikke er avklart. Manuset kommer til å bli oppdatert etterhvert som nye avklaringer foreligger.

Last ned manuset "Skogbrukbeskatning" her (oppdatert 12/5-2017)