Skatt og avgift

Scheel-utvalget foreslår endringer i skattesystemet

Scheel-utvalget overleverte den 2. desember utvalgets forslag til endringer i selskapsskatten. Utvalget anbefaler at dagens modell for skattlegging av selskaper beholdes, men at satsen reduseres fra 27 prosent til 20 prosent for å tilpasse selskapsskatten til den internasjonale utviklingen.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2015. Her finner du en oversikt over de viktigste endringene på skatte- og avgiftsområdet.

Våre samarbeidspartnere