Forskrift om taksering av formues-, inntekts og fradragsposter mv. som må fastsettes ved skjønn til bruk ved fastsettingen for inntektsåret 2020 er klar.

Takseringsreglene for 2020 finner du her

Det er ingen endringer i brutto leieverdi av kårbolig på gårdsbruk.