Posteringsnøkler

Publisert 13.01.2017
  • Tips en venn om denne siden

Posteringsnøkler for 2018 er en håndbok for regnskapsførere, bønder, studenter og andre som fører regnskap i landbruk og andre næringer.

Posteringsnøkler for landbruksregnskap med binæringer er den eneste håndboka som er utgitt spesielt for landbruksregnskap med binæringer. Den gir nyttig veiledning i praktisk regnskapsføring og har et stort utvalg av kontoforslag og posteringseksempler. Boka inneholder også en innføring i skatte-, merverdiavgifts- og bokføringsregler.

Bestilling

Bestill i nettbutikken eller ring 481 06 892 (varenummer 12521).

 

Årets utgave

Utgave 25 er ajourført pr. april 2018 med regler for skatt, merverdiavgift og bokføring. Blant annet omtales:

  • Nye skatteregler for skog både i enkeltpersonforetak og selskap.
  • Skatteregler for overdragelse av gardsbruk og skog.
  • Regler for yrkesbil.
  • Regler for merverdiavgift som er aktuelle i praktisk regnskapsføring.

Boka har hovedvekt på landbruk med binæringer, men inneholder også stoff for næringsdrivende innen andre bransjer. Den har også stikkord for ANS og DA, aksjeselskap og samvirkeforetak. Bl.a. omtales regnskaps- og revisjonsregler, stiftelse og vedtekter, disposisjon av årsresultat og utbytteregler for aksjeselskap og samvirkeforetak.

Boka er redigert av rådgiver Sigurd Gudmund Løland

ISBN 978-82-7712-128-4.
 

 

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2019"

Publisert 

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2019" står på trykk i Bondebladet nr 5/2020 og er også tilgjengelig på våre nettsider. Bilaget gir en fyldig omtale av aktuelle problemstillinger knyttet til årsoppgjøret for 2019, samt en omtale av regelendringer i 2020. Bilaget er skrevet av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS.

Feil preutfylte formuesdata i skattemeldingen for skog, gårdsbruk og annen fast eiendom

Publisert 

Vær oppmerksom på at den preutfylte skattemeldingen inneholder feil tall i postene for skog, gårdsbruk og annen fast eiendom . Norges Bondelag har vært i dialog med Skatteetaten om dette. Skatteetaten har i svar til Norges Bondelag 12/4 meldt at de desverre ikke har mulighet til å legge ut nye preutfylte data, men de sier at de rett over påske vil sende brev til alle som er berørte. De bekrefter også at de vil sørge for å rette feilen ved ligning.

Stort potensial for effektivisering av dataflyt og forbedret beslutningsstøtte i landbruket

Publisert 

Sentrale aktører innen norsk landbruk besluttet våren 2007 å gjennomføre et forprosjekt, for å studere behov og mulige løsninger for styrket beslutningsstøtte og mer effektiv dataflyt i landbruket. Forprosjektet er nå ferdig og konkluderer med at næringa bør løfte i flokk og utvikle felles infrastruktur og faglige standarder for å få til mer effektiv dataflyt og bedre beslutningsstøtte.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere