Hjelpeskjema til selvangivelsen for «skogbruk utenfor næring»

Av Arnstein Tveito,
  • Tips en venn om denne siden

I denne artikkelen finner du fagstoff og hjelpemidler knyttet til skatteregler for skognæringen innført i 2016 og 2017.

Hjelpeskjema til selvangivelsen for «skogbruk utenfor næring»

Fra 2016 ble det innført nye regler for beskatning av de minste eiendommene. Skatteytere som etter de nye retningslinjene faller utenfor virksomhetsbegrepet får nå en forenklet rapportering allerede på selvangivelsen som skal leveres i vår. Like fullt er det viktig at det rapporteres riktig. Derfor har Skogkurs i samarbeid med Bondelaget laget hjelpeskjemaer til nedlasting for regnskapsførere og andre som skal rapportere.


Beregningsskjemaene er  i Excel og kan lastes ned gratis HER.

Regnearket består av 3 arkfaner:

På den 1. arkfana ligger det 3 tabeller:

  • Beregning av kapitalinntekt/kapitalkostnad for overføring til selvangivelsen
  • Hjelpetabell 1 – Beregning av skattepliktig del av skogfond
  • Hjelpetabell 2 – Avskrivninger

På den 2. arkfana ligger det skjema for avslutning av gjennomsnittsligning. Ved overgangen fra 2015 til 2016 vil det normalt være et «underheng» som kommer til inntekt eller et «overheng» som kommer til fradrag. Dette må beregnes.

Den 3. arkfana er kun en oversikt over avskrivingssatser for 2016.

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2019"

Publisert 

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2019" står på trykk i Bondebladet nr 5/2020 og er også tilgjengelig på våre nettsider. Bilaget gir en fyldig omtale av aktuelle problemstillinger knyttet til årsoppgjøret for 2019, samt en omtale av regelendringer i 2020. Bilaget er skrevet av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS.

Feil preutfylte formuesdata i skattemeldingen for skog, gårdsbruk og annen fast eiendom

Publisert 

Vær oppmerksom på at den preutfylte skattemeldingen inneholder feil tall i postene for skog, gårdsbruk og annen fast eiendom . Norges Bondelag har vært i dialog med Skatteetaten om dette. Skatteetaten har i svar til Norges Bondelag 12/4 meldt at de desverre ikke har mulighet til å legge ut nye preutfylte data, men de sier at de rett over påske vil sende brev til alle som er berørte. De bekrefter også at de vil sørge for å rette feilen ved ligning.

Posteringsnøkler

Publisert 

Posteringsnøkler for 2018 er en håndbok for regnskapsførere, bønder, studenter og andre som fører regnskap i landbruk og andre næringer.

Stort potensial for effektivisering av dataflyt og forbedret beslutningsstøtte i landbruket

Publisert 

Sentrale aktører innen norsk landbruk besluttet våren 2007 å gjennomføre et forprosjekt, for å studere behov og mulige løsninger for styrket beslutningsstøtte og mer effektiv dataflyt i landbruket. Forprosjektet er nå ferdig og konkluderer med at næringa bør løfte i flokk og utvikle felles infrastruktur og faglige standarder for å få til mer effektiv dataflyt og bedre beslutningsstøtte.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere