Har du handlet fra utlandet i år? - husk nye regler for innførselsmerverdiavgift fra 1.1.2017

Av Arnstein Tveito,
  • Tips en venn om denne siden

Driver du primærnæring og har årstermin for merverdiavgift, er 10. april er siste frist for levering av omsetningsoppgaven for 2016. Neste gang du skal levere, er det på nytt skjema: mva-meldingen.

En av de viktigste nye reglene gjelder kjøp av varer fra utlandet. Om du for eksempel importerer en maskindel fra Sverige, må den som fører regnskapet for virksomheten passe på å regne ut og bokføre merverdiavgift på dette kjøpet. Dette er nytt for de fleste, siden innførselsmerverdiavgift som regel har blitt betalt på grensen eller krevd opp fra speditør/transportselskapet tidligere.

Tolletaten krever ikke lenger opp innførselsmerverdiavgift når varen fortolles. Årsaken er at ansvaret for avgiften nå er overført til Skatteetaten.

Viktig å tenke på i regnskapet

Mva-meldingen er forskjellig fra omsetningsoppgaven, med flere og nye poster. Pass på at 2017-regnskapet føres slik at du får ut regnskapstallene  fordelt på postene i den nye meldingen.

Trenger du hjelp?

www.skatteetaten.no/import finner du enkle veiledninger til innførselsmerverdiavgiften. Du kan også ringe Skatteetaten på 800 80 000 for hjelp.

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2019"

Publisert 

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2019" står på trykk i Bondebladet nr 5/2020 og er også tilgjengelig på våre nettsider. Bilaget gir en fyldig omtale av aktuelle problemstillinger knyttet til årsoppgjøret for 2019, samt en omtale av regelendringer i 2020. Bilaget er skrevet av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS.

Feil preutfylte formuesdata i skattemeldingen for skog, gårdsbruk og annen fast eiendom

Publisert 

Vær oppmerksom på at den preutfylte skattemeldingen inneholder feil tall i postene for skog, gårdsbruk og annen fast eiendom . Norges Bondelag har vært i dialog med Skatteetaten om dette. Skatteetaten har i svar til Norges Bondelag 12/4 meldt at de desverre ikke har mulighet til å legge ut nye preutfylte data, men de sier at de rett over påske vil sende brev til alle som er berørte. De bekrefter også at de vil sørge for å rette feilen ved ligning.

Posteringsnøkler

Publisert 

Posteringsnøkler for 2018 er en håndbok for regnskapsførere, bønder, studenter og andre som fører regnskap i landbruk og andre næringer.

Stort potensial for effektivisering av dataflyt og forbedret beslutningsstøtte i landbruket

Publisert 

Sentrale aktører innen norsk landbruk besluttet våren 2007 å gjennomføre et forprosjekt, for å studere behov og mulige løsninger for styrket beslutningsstøtte og mer effektiv dataflyt i landbruket. Forprosjektet er nå ferdig og konkluderer med at næringa bør løfte i flokk og utvikle felles infrastruktur og faglige standarder for å få til mer effektiv dataflyt og bedre beslutningsstøtte.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere