Om ordningene
De forskjellige kompensasjonsordningene er nærmere omtalt på:

kompensasjonsordningen.no

lonnstilskudd.no

nav.no/person/selvstendig-naeringsdrivende

Vi merker oss at flere stiller spørsmål ved hvordan disse skal bokføres og håndteres i årsoppgjøret. I denne artikkelen tar vi for oss noen av de forskjellige tilskuddsordningene som er kommet i 2020 og viser bokføringseksempler og poster i skattedokumenter. Artikkelen kan også være aktuell for inntektsåret 2021, men det tas forbehold om endringer som kan påvirke avslutningen av dette inntektsåret. Artikkelen er i hovedsak tiltenkt årsavslutning og utarbeidelse av skattedokumenter for inntektsåret 2020. Bokføringseksemplene i denne artikkelen tar utgangspunkt i bokføring i Duett. Ved bruk av andre fagsystem kan konti og øvrige koder avvike.

 

Kompensasjonsordningen (Skatteetaten/Brønnøysundregistrene)

Næringsoppgaven har for inntektsåret 2020 fått en ny post. Posten har nummer 3410 med teksten «Tilskudd kompensasjonsordningen». Denne posten skal kun inneholde tilskudd som er gitt etter lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Posten er den samme for næringsoppgave 1, 2 og 5. Tilskudd som er mottatt via kompensasjonsordningen for omsetningsfall og uunngåelige faste kostnader, utbetalt fra enten Skatteetaten eller Brønnøysundregistrene, bokføres som en driftsinntekt i virksomheten. I Duett er det opprettet en egen konto, 3491, som styrer mot riktig post i næringsoppgaven. Merk at en ved flere virksomheter må føre inntekten på den virksomheten kompensasjonen gjelder, eksempelvis 3491.2 for jordbruk og 3491.6 for alminnelig næring.

Bilagsart

Debetkonto

Mva

Kreditkonto

Mva

Beløp

Kommentar

1

Bankkonto

 

3491 Tilskudd kompensasjonsordning for korona

 

30 000,00

Kompensasjon for omsetningsfall og uunngåelige faste kostnader

 

 

 

 

 

Eventuelt tilskudd til gode som er tidfestet inntekt i 2020, men ikke utbetalt før neste år, balanseføres som tilskudd til gode på konto 1670 Krav på offentlige tilskudd.

Bilagsart

Debetkonto

Mva

Kreditkonto

Mva

Beløp

Kommentar

1

1670 Krav på offentlige tilskudd

 

3491 Tilskudd kompensasjons- ordning for korona

 

30 000,00

Kompensasjon for omsetningsfall og uunngåelige faste kostnader, ikke utbet.

1

Bankkonto

 

1670 Krav på offentlige tilskudd

 

30 000,00

Utbet. kompensasjon for omsetningsfall og uunngåelige faste kostnader

 

Kompensasjonsytelse til næringsdrivende (NAV)

Kompensasjonsytelse til næringsdrivende med akutt behov for penger, må ikke forveksles med kompensasjonsordningen for omsetningsfall og uunngåelige faste kostnader. Kompensasjonsytelse yt i fra NAV i inntektsåret 2020 skal ikke bokføres i regnskapet til den næringsdrivende, men vil komme forhåndsutfylt i skattemeldingens post 1.6.5 Kompensasjonsytelse til næringsdrivende utbetalt fra NAV. Kontroller at de opplysningene er riktige. Er ytelsene mottatt på en bankkonto i som føres i regnskapet, føres utbetalingen i fra NAV som innskudd ved privatkonto, eksempelvis 2055.

Bilagsart

Debetkonto

Mva

Kreditkonto

Mva

Beløp

Kommentar

1

Bankkonto

 

2055 Privat innskudd

 

30 000,00

Utbet. kompensasjonsytelse til næringsdrivende

 

Lønnstilskudd (Skatteetaten)

Lønnstilskudd til næringsdrivende for å ta permitterte tilbake i jobb, er et tilskudd som skal kompensere lønnskostnadene og bør behandles som en kostnadsrefusjon. Det er viktig å merke seg at tilskuddet ikke skal redusere grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Det er derfor aktuelt å føre tilskuddet i kontogruppe 58, for eksempel konto 5890 Refusjon, annen. Dersom tilskuddet ikke er utbetalt enda, balanseføres tilskuddet som tilskudd til gode på konto 1670 (samme som for kompensasjonsordningen). Ved flere virksomheter må tilskuddet tilordnes den eller de virksomheten(e) lønnstilskuddet skal kompensere lønnskostnadene.

Bilagsart

Debetkonto

Mva

Kreditkonto

Mva

Beløp

Kommentar

1

Bankkonto

 

5890 Refusjon, annen

 

30 000,00

Utbet. lønnstilskudd

Se også til at RF-1022 Lønns- og pensjonskostnader blir riktig utfylt.

 

Sykepenger og dagpenger

I løpet av inntektsåret 2020 har det også vært endringer i reglene for sykepenger og dagpenger. Disse endringene påvirker ikke hvordan ytelsene i fra NAV behandles for skattyter, og disse kommer forhåndsutfylt i skattemeldingen. Kontroller at de forhåndsfylte opplysningene stemmer før skattemeldingen sendes inn.