Feil preutfylte formuesdata i skattemeldingen for skog, gårdsbruk og annen fast eiendom

Av Arnstein Tveito,
  • Tips en venn om denne siden

Vær oppmerksom på at den preutfylte skattemeldingen inneholder feil tall i postene for skog, gårdsbruk og annen fast eiendom . Norges Bondelag har vært i dialog med Skatteetaten om dette. Skatteetaten har i svar til Norges Bondelag 12/4 meldt at de desverre ikke har mulighet til å legge ut nye preutfylte data, men de sier at de rett over påske vil sende brev til alle som er berørte. De bekrefter også at de vil sørge for å rette feilen ved ligning.

Norges Bondelag har gjennom meldinger i skatteetatens fagsystemportal blitt gjort oppmerksom på at det er sendt ut systematisk feil preutfylte data på følgende poster i årets selvangivelse:

  • 4.3.4 – Skog: den er beregnet til 80 % av 2017 verdien
  • 4.3.5 – Gårdsbruk: den er beregnet til 90 % av 2017 verdien
  • 4.3.5 – Annen fast eiendom med skattepliktig avkastning: den er beregnet til 90 % av 2017 verdien

Det riktige skulle vært 80 % av 2016 verdiene.

I melding som er lagt ut i fagsystemportalen er det vist til at skatteyteren selv er ansvarlig for å rette opp dette ved innsending av skattemeldingen.

Dette er en alvorlig feil som berører tusenvis av norske skatteytere. Slik vi oppfatter meldingene som er formidlet i fagsystemportalen legger skatteetaten alt ansvar for å rette opp dette over på skatteytere. Det mener vi ikke er akseptabelt!

Vi er nå i dialog med Skatteetaten, og har krevd at de retter opp feilen ved å legge ut nye preutfylte data. I tillegg må vi ha en bekreftelse på at skatteetaten sørger for å rette opp feilen ved ligning for de som uvitende skulle ha sendt inn feil data, basert på de feil preutfylte og utsendte data. 

For dere som bruker Duett økonomi, vil vi opplyse om at det i løpet av fredag 12/4 bli lagt ut en oppdatering som retter opp feilen. 

Svar fra Skatteetaten 12/4-19:

Vi har nå mottatt et foreløpig svar på vår henvendelse til Skattedirektoratet. De beklager feilen, og opplyser om at de rett over påske vil varsle alle som er berørt. De skriver videre at det beklageligvis ikke er teknisk mulig å legge ut nye prefilldata. Men bekrefter de bekrefter at de vil sørge for å rette feilen ved ligning til høsten, om ikke skatteyter selv har gjort det. .

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2019"

Publisert 

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2019" står på trykk i Bondebladet nr 5/2020 og er også tilgjengelig på våre nettsider. Bilaget gir en fyldig omtale av aktuelle problemstillinger knyttet til årsoppgjøret for 2019, samt en omtale av regelendringer i 2020. Bilaget er skrevet av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS.

Posteringsnøkler

Publisert 

Posteringsnøkler for 2018 er en håndbok for regnskapsførere, bønder, studenter og andre som fører regnskap i landbruk og andre næringer.

Stort potensial for effektivisering av dataflyt og forbedret beslutningsstøtte i landbruket

Publisert 

Sentrale aktører innen norsk landbruk besluttet våren 2007 å gjennomføre et forprosjekt, for å studere behov og mulige løsninger for styrket beslutningsstøtte og mer effektiv dataflyt i landbruket. Forprosjektet er nå ferdig og konkluderer med at næringa bør løfte i flokk og utvikle felles infrastruktur og faglige standarder for å få til mer effektiv dataflyt og bedre beslutningsstøtte.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere