Regnskap og årsoppgjør

Bokføring av gjerdeløs beiteteknologi

Flere erstatter tradisjonelle fysiske gjerder med gjerdefri beiteteknologi. En enklere og mer fleksibel løsning for inndeling av skifter og styring av dyr, men hvordan håndteres investeringen i regnskapet? Det skal vi ta for oss i denne artikkelen.

Forslag til ny GRFS

Lovutkast til ny regnskapsførerlov medfører at bransjestandarden God regnskapsføringsskikk også må endres. Bransjestandardutvalget har nylig hatt høring på de foreslåtte endringene i ny GRFS.

Regjeringen foreslår forlengelse av lønnsstøtteordningen

Fra den 15. mars 2021 trådte det i kraft en lønnsstøtteordning for å ta permitterte ansatte tilbake i jobb. Ordningen er foreslått forlenget.

Karantenekompensasjonsordning for merkostnader til innreisekarantene

Fra 10. mai ble det åpnet for at bedrifter kan søke om tilskudd til merkostnader ved innreisekarantene. Tilskuddet gis til bedrifter som har hatt sine tilreisende arbeidere i innreisekarantene.

Koronapandemiens påvirkning på reisefradrag

Skattemeldingen skal snart leveres, og en siste sjekk før levering kan være lurt. I et litt spesielt år kan fradragene være påvirket av endringer i reglene, men generelle regler kan også føre til at en selv må gjøre endringer i fradrag som kreves. Dette gjelder bl.a. fradrag for reise mellom hjem og fast arbeidssted.

Håndtering av koronakompensasjoner i årsoppgjøret

I løpet av inntektsåret 2020 er det kommet flere forskjellige typer tilskudds- og kompensasjonsordninger. Feil håndtering kan føre til uriktige resultat og dobbeltbeskatning.

Skattemelding for næringsdrivende 2020 – utsettelse ved søknad

Selskap og selvstendig næringsdrivende får også for inntektsåret 2020 utsatt innlevering av skattemeldingen, men de ordinære fristene opprettholdes. Leveringsutsettelse får en først ved søknad.

Ny skattemelding for alle

Både skattemelding og vedleggsskjemaer for næringsdrivende går ut av bruk. I denne artikkelen kan du lese om planene for overgangen fra postbaserte til temabaserte skattemeldinger. Artikkelen er et utdrag fra Jus i landbruket, trykket i bondebladet. Forfatter er Sigurd Gudmund Løland, seniorrådgiver i Bondelagets Servicekontor AS.

Opphør av gjennomsnittsfastsetting for selskap

Gjennomsnittsfastsetting for AS og ANS mv. har opphørt, og 2020 er siste året med gjennomsnittsfastsetting dersom det ikke er gjort overgang til direktefastsetting tidligere. I denne artikkelen, som også er publisert i Jus i landbruket, tar Sigmund Gudmund Løland, seniorrådgiver i Bondelagets Servicekontor AS oss igjennom over- og underhengsberegning.

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2020"

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2020" står på trykk i Bondebladet nr 5/2021 og er også tilgjengelig på våre nettsider. Bilaget gir en fyldig omtale av aktuelle problemstillinger knyttet til årsoppgjøret for 2020, samt en omtale av regelendringer i 2021. Bilaget er skrevet av seniorrådgiver Line Tronstad i Bondelagets Servicekontor AS.

Nye terskelverdier for revisjonsplikt for ANS/DA mv.

Fra 2021 har vi fått ny revisorlov. I den forbindelse har vi fått nye terskelverdier for når revisjonsplikt oppstår for ansvarlige selskap, enkeltpersonforetak mv.

Våre samarbeidspartnere